احتمالا بارها برایتان پیش آمده است که جلوی آینه قرار گرفته اید و با لبخندی به تصویر خود در آینه نظاره کنید. حالا تصور کنید وقتی لبخند می زنید دیگر اثری از این دندان های زیبا مروارید شکل نباشد. دندان ها در زیبایی صورت بسیار موثرند.