X

دلایل بیماری لثه و نیاز به درمان پیوند لثه

بیماری پریودنتال نکروزان التهاب لثه نکروزان(NG)،پریودنتیت نکروزان(NP)استئوماتیت نکروزان(NS)،شدیدترین بیماری های التهاب لثه هستند که توسط پلاک باکتریال ایجاد می شوند.بیماری های نکروزان معمولا سیر حاد دارند و بنابراین اصطلاح حاد معمولا در تشخیص بیماری به کار گرفته می شوند.آنها سریعا تخریب کننده و ناتوان کننده هستند و مراحل مختلف از یک بیماری مشابه ر...

اطلاعات بیشتر
18 خرداد 1397 | | 0 |

دلایل بیماری لثه و نیاز به درمان پیوند لثه

بیماری پریودنتال نکروزان التهاب لثه نکروزان(NG)،پریودنتیت نکروزان(NP)استئوماتیت نکروزان(NS)،شدیدترین بیماری های التهاب لثه هستند که توسط پلاک باکتریال ایجاد می شوند.بیماری های نکروزان معمولا سیر حاد دارند و بنابراین اصطلاح حاد معمولا در تشخیص بیماری به کار گرفته می شوند.آنها سریعا تخریب کننده و ناتوان کننده هستند و مراحل مختلف از یک بیماری مشابه ر...

اطلاعات بیشتر
18 خرداد 1397Article Rating | | 1 |

اهمیت ژنژیویت

از آنجا که التهاب لثه ای در کودکان و بالغین یافته ی شایعی است پیشنهاد شده بود که این شرایط نشان دهنده ی پاسخ نرمال لثه می باشد و بیماری نیست. در قیاس با این مسئله، بریدگی انگشت توسط كاغد منجر به  القا پاسخ التهابی می شود ولی به عنوان التهاب انگشت (Fingeritis) بیماری در نظر گرفته نمی شود. از طرف دیگر، التهاب در لثه که توسط باکتری های بیوفيلم ال...

اطلاعات بیشتر
18 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

درمان بیماری های لثه ای القا شده توسط پلاک

روش های مکانیکال بهداشت دهانی به صورت شخصی و حرفه ای جنبه های کریتیکال در درمان بیماری لثه ای القا شده توسط پلاک می باشند. بهداشت دهانی مناسب منجر به کاهش تشکیل پلاک دندانی روی سطوح دندان ها شده و بروز انواع مختلف بیماری های دهانی را کاهش می دهد. برای کنترل پلاک مکانیکی مؤثر، استفاده مناسب از مسواک های دستی یا برقی به همراه تمیز کردن مکانیکی نواحی ...

اطلاعات بیشتر
18 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

بیماری های لثه ای مرتبط با ضایعات زخمی

ژنژیویت اولسراتیو نکروزه (Necrotizing ulcerative gingivitis)(NUG) در طی قرن ها دیده شده و با نام های مختلفی مانند دهان سنگر (trench mouth ) و عفونت Vincent شناخته شده است .ژنژیویت اولسرا تیور نکروزه حاد اصطلاحی است که برای توصیف شروع کلینیکی بیماری به کار می رود ولی نباید به عنوان طبقه بندی تشخیصی بیماری استفاده شود، زیرا برخی از انواع NUG می توانن...

اطلاعات بیشتر
18 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی

مکانیسم هایی که استرس روانی اجتماعی توسط آنها می تواند بر وضعیت لثه اثر بگذارد پیچیده اند.یکی از مسیر های قابل توضیح می تواند شامل تغییرات رفتاری باشد که منجر به استعمال دخانیات و بهداشت دهان شده و در نتیجه بر سلامت لثه اثر می گذارد.در غیاب یک روش بیولوژیک روشن برای استرس ،تعداد محدودی از مطالعات از روش های پروکسی استرس برای بررسی رابطه آن با پریود...

اطلاعات بیشتر
17 خرداد 1397Article Rating | | 1 |

بیماریهای لثه ای مرتبط با سوء تغدیه

با وجود اینکه برخی نقایص تغذیه ای می توانند منجر به تشديد پاسخ لثه به پلاک باکتریال شوند، اما نقش دقیق تغذیه در آغاز و پیشرفت بیماری پریودنتال هنوز مشخص نشده است. مطالعات در تلاش برای بررسی ارتباط بین تغذیه و بیماری پریودنتال، وضعیت پریودنتال افراد را در کشورهای تکامل یافته و در حال تکامل ارزیابی کردند ولی در نشان دادن ارتباط بین بیماری پریودنتال و...

اطلاعات بیشتر
17 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

ژنژیویت وابسته به لوسمی و اریتم خطی لثه ای

لوسمی یک اختلال هماتولوژیک بدخیم پیشرونده می باشد که ویژگی آن پرولیفراسیون و تکامل غیرنرمال لکوسیت ها و پیش سازهای لکوسیتها در خون و مغز استخوان می باشد. لوسمی براساس موارد زیر طبقه بندی می شود: براساس مدت (حاد یا مزمن)، نوع سلول های درگیر (میلوئید یا لنفوئید)، تعداد سلول های موجود در خون (لوکمیک یا آلو کمبک) همبستگی قابل توجهی بین لوسمی و سن وجود ...

اطلاعات بیشتر
17 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

مراحل انجام ونیر کامپوزیت

آموزش بیمار در چنین مورد پیچیده ای مشکلات باید کاملا و قبل از پیشنهاد طرح درمان،برای بیمار توضیح داده شوند جالب این است که اکثریت بیماران از ناقرینگی ها یا شرایط که در طی این سال ها با انها زندگی می کرده اند،اظلاعی ندارند.در اینجاست که اهمیت آموزش بیمار،خود را نشان می دهد.با وجودی که توضیحات شفاهی می تواند به بیماران در شناسایی هر گونه مشکلی کمک ن...

اطلاعات بیشتر
16 خرداد 1397 | | 0 |

کشیدن سیگار و پیوند لثه

توجیه بیولوژیکی رابطه بین مصرف تنباکو و بیماری لثهبه اثرات وسیع مواد متعدد مرتبط با تنباکو روی ساختار و عملکرد سلولی بر می گردد.استعمال دخانیات گردش خون،پاسخ ایمنی همورال و سلولار پروسه های پیام رسانی و هموستاز بافتی را تحت تاثیر قرار می دهد.تعداد قابل ملاحظه ای از ملاحظه ای از مطالعات که خلاصه ای از چند تای آنها در جدول 5-7 آمده است،رابطه بین استع...

اطلاعات بیشتر
16 خرداد 1397Article Rating | | 1 |
صفحه 7 از 32ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها