X

ونیر پرسلن

هدف اولیه تمام ونیر پرسلن ها دستیابی به بهترین نتایج زیبایی است.معمولا این رستوریشن ها در خطر کاهش طول عمر هستند که به دلیل پتانسیل شکستگی ماده سرامیک می باشد.به علاوه در مقایسه با روکش متال-سرامیک تطابق مارژینال نسبتا کمتری دارد.

-مقاومت در برابر شکستگی

اگر ونیر پرسلن محدود به دندان های قدامی باشد و با معاینه دقیق بیمار از عدم وجود پارافانکشنال(سایش های ناشی از مشکلات مفصل فکی) اطمینان حاصل شود،خطر شکست ونیر پرسلن منتفی می شود.


-زیبایی

شناخت سیستم های سرامیک موجود جهت انتخاب ماده ای که بهترین زیبایی را در بیمار خاص فراهم آورد،ضروری است.این نکته به ویژه زمانی که یک دندان قدامی فک بالا با دندان مجاورش هماهنگ می شود،حائز اهمیت است.

-سایش

یک نگرانی در خصوص ونیر پرسلن ها سایش مینای دندان مقابل به ویژه در بیمارانی است که دارای عادات پارافانکشنال هستند.در هر شرایطی در صورت امکان باید از مواد با سایش پایین استفاده شود.