امروزه کامپوزیت دندان یک کار زیبایی شناخته شده است که می تواند با تصحیح نامرتبی دندان ها موجب زیبایی لبخند ما شود. جنس کامپوزیت دندان چیست؟ آیا کامپوزیت دندان عوارضی هم دارد؟ آیا کامپوزیت موجب بوی بد دهانم می شود؟