تکنیک های پیوند لثه

تکنیک های پیوند لثه

تلاش ها و تحقیقات متعددی برای بازسازی نسوج لثه ای در سالهای اخیر انجام شده است.در سال های اخیر به طور موفقیت آمیزی از انواع غشاء غیر قابل جذب در کسب پوشش ریشه عریان استفاده شده است.اگر چه از این نوع غشاء ها با توجه به اصول Tissue regeneration Guidedبه طور موفقیت آمیزی استفاده شده است،ولی احتیاج به عمل جراحی مجدد جهت خارج کردن آنها که هم برای بیمار رضایت بخش نمی باشد و هم امکان صدمه زدن به روند رژتریشن را دارد و زمینه را برای کاربرد هر چه بیشتر غشاء های قابل جذب فراهم کرده است.بعلاوه کاربرد انواع غشاء غیر قابل جذب در پاره ای از گزارشات و مقالات به همراه درصد وقوع exposureبالاتری گزارش شده اند که خود می تواند زمینه ساز تجمع باکتریها بوده و در ضمن میزان New attachmentحاصله را محدود کرده و همچنین خود زمینه ساز تحلیل لثه بیشتر شود.
در یک تحقیق 14 ضایعه تحلیل لثه توسط روش پیوند لثه با غشاء کلاژن تحت درمان قرار گرفتند.نتایج حاصله از تحقیق نشان داد که کاربرد غشاء کلاژن توام با پوزیشن کرونالی فلپ باعث بهبود پوشش ریشه دندان،سطح چسبندگی LA میشود.استفاده از این متد سبب کاهش عمق پروبینگ P.Dمی شود.
نتایج بیانگر افزایش عرض لثه کرانتینیزه پس از استفاده از این روش می باشند که این یافته با یافته های عده ای از محققین پس از استفاده از غشاء قابل جذب کلاژن یکسان می باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از این متد سبب کاهش میزان تحلیل لثه و در نتیجه کسب پوشش ریشه عریان می شود.به طور متوسط مقدار 29/1 میلی متر از مقدار تحلیل عمودی متعاقب این تکنیک کاهش می یابد که از لحاظ آماری معنا دار می باشد.به طور متوسط بعد از 3 ماه،52%میزان پوشش ریشه عریان حاصل شد و در پایان ماه سوم بعد از انجام جراحی به طور متوسط 29/1تا67/0 میلیمتر gain of attachmentداشتیم که از لحاظ آماری معنی دار بود.اگر چه به طور متوسط مقدار درصد پوشش ریشه عریان متعاقب استفاده از متد های سنتی استفاده از پیوند ها مثل پیوند لثه آزاد،پوزیشین کرونالی فلپ به همراه F.G.Gو … نسبت به نتایج حاصله از این تحقیق می تواند موفقیت آمیز تر باشد،باید بخاطر داشت که متد های سنتی استفاده از این نوع پیوند ها احتیاج به دو قسمت جراحی دارند و رنگ نسج حاصله از انواع پیوند ها گاه ایجاد مشکلات زیبایی می نماید.
میزان درصد پوشش ریشه عریان در این تحقیق تقریبا مشابه با نتایج حاصله از تحقیق پروفسورTinti و همکارانش در سال1992 می باشد.آنها با استفاده از غشاء غیر قابل جذب e-PTFEبه 55%پوشش ریشه عریان دست یافتند.اگر چه در برخی مقالات و کتب عنوان می شود که استفاده از تکنیک پیوند لثه در مواردی که تحلیل لثه بیش از 4 تا 5/4 میلی متر باشد نتایج چشمگیری دارد و در ضایعات با عمق کمتر نتایج بهتری با کمک تکنیک پیوند لثه نسبت به متد های معمول مشاهده نمی شود،اما این نکته را باید عنوان داشت که در تکنیک های معمول پیوند لثه التیام به طریقه اپی تلیوم چسبنده طویل می باشد که از مقاومت پایین تری نسبت به اتصال حاصله از طریق تکنیک پیوند لثه که اتچمنت جدید می باشد دارد.
با توجه به این امر که فرم ونوع ضایعه،نوع تکنیک بکار رفته،مهارت جراح،وضعیت و فرم ریشه و دندان،عمق و ستبول،کیفیت نسج لثه،همکاری بیمار در تمامی مراحل درمان از عوامل تعیین کننده کیفیت و میزان موفقیت درمانهای استفاده کننده از غشاء و تکنیک پیوند لثه می باشند،می توان تفاوتهای موجود در ارقام حاصله را به عوامل فوق نسبت داد.
اگر چه بدون انجام آزمایشات هیستولوژیک امکان ثابت کردن قطعی تشکیل New attachment نمی باشند.اما با توجه به مطالعات آقای Cortellini و همکارانش که با بررسی هیستولوژیک ایجاد New attachmentرا متعاقب درمان تحلیل لثه های باکالی(لثه سمت بیرونی دهان)در انسان را متعاقب استفاده از تکنیک پیوند لثه نشان داده اند،می توان انتظار داشت که gain of attachmentحاصله به همراه تشکیل new attachment می باشد.
با توجه به عدم وجود خونریزی متعاقب استفاده از پروپ و عدم افزایش ایندکس ارزیابی وضعیت نسج لثه ای بعد از استفاده از غشاء و پیوند لثه می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از غشاء کلاژن سبب افزایش تجمع پلاک میکروبی و ایجاد التهاب لثه نمی شود.این یافته با یافته های سایر محققین مثل تحققین Glikman و Shieh منتشره در سال 1997 و همکارانش یکسان می باشد.
 

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

تکنیک های پیوند لثه -  - تکنیک های پیوند لثه
پوشش سطوح عریان ریشه دندان با پیوند لثه
فهرست