بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان

بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان

سیر منظم مهندسی پزشکی مواد،که در مورد تمامی اصول سیستم های زنده صادق است،دریچه جدیدی به تشخیصفطرح درمان و توانبخشی در درمان بیماران گشوده است.یکی از دید گاه ها در این زمینه،اصول بیومکانیک مربوط به پاسخ بافت های بیولوژیک به نیرو های اعمال شده است.در از بیومکانیک وسایل و روش های مهندسی مکانیک برای کسب اطلاعات در زمینه ارتباط بین ساختار و عملکرد در مواد زیستی بهره گرفته می شود.پیشرفت در پروتز،ایمپلنت دندان و طراحی وسایل با استفاده از حداکثر اصول بیومکانیک در تئوری و در عمل تحقق یافته است.این مقاله به معرفی قوانین بیومکانیک دندانی را به عنوان اجزای وابسته به موفقیت دراز مدت ایمپلنت ها و روش های ترمیمی می پردازد.
ایمپلنت دندان طی عمل در معرض نیرو های سطح جونده قرار می گیرند.چنین نیرو هایی می توانند از نظر بزرگی ،نوسان و مدت زمان اعمال شدن تفاوت داشته باشند.نیرو های غیر فعال نیز ممکن است به علت خم شدن فک پایین،تماس با پیچ پوشاننده طی دوره ترمیم ودر مرحله دوم در اثر قرار گیری در مخاط به ایمپلنت دندان اعمال شود.
فشار stress
روشی که طی ان نیرو بر سطح انتشار می یابدفشار مکانیکی خوانده می شود که به صورت رابطه ی F/A=stress نشان داده می شود که که S نماد فشار F نماد نیرو و A نماد سطح می باشد.طی بارگذاری نیرو های ایجاد شده درون سیستم داخلی یک ایمپلنت دندان که توسط بافت های بایولوژیک احاطه شده اند،می تواند تاثیر قابل توجهی بر دوام دراز مدت ایمپلنت ها در بدن جانداران داشته باشد.به عنوان یک قاعده کلی،هدف از طرح درمان باید به حداقل رساندن و پخش فشار های مکانیکی وارده به سیستم ایمپلنت دندان و استخوان مجاور باشد.
بزرگی نیروهای وارده به دو متغییر وابسته است:
1-بزرگی نیرو
2-سطح مقطع عرضی که نیرو ها روی آن انتشار می یابند.
بسیار نادر است که دندانپزشکی بتواند بزرگی نیرو وارده را کنترل کند.بزرگی نیرو می تواند با کاهش افزایش دهنده های قابل اوجه نیرو مثل طول کانتی لور،بار های خارج محوری و طول تاج،تقلیل یابد.اسستفاده از نایت گارد برای عادات پارافانکشنال شبانه،استفاده از مواد اکلوزالی برای کاهش نیرو های اکلوزالی وارده و استفاده از اوردنچر به جای پروتز های ثابت به علت قابلیت خارج ساختن از دهان هنگام خواب مثال های دیگری از راهکار های کاهش نیرو ها هستند.سطح عملکردی که نیرو ها بر روی آن انتشار پیدا می کنند نیز به خوبی با وجود یک طرح درمان مناسب قابل کنترل است.
سوالی که مطرح می شود این است که بیشترین فشار هایی که به ایمپلنت دندان و بافت اطراف آن وارد می شود کدامند؟بیشترین میزان فشار هنگامی اعمال می شود که عناصر وارد کننده فشار جهت گیری خاصی داشته که طی آن تمامی اجزای فشار های برشی صفر باشد.
تغییر شکل و کشش ناشی از آن
اعمال بار بر روی ایمپلنت دندان می تواند سبب القای تغییر شکل در ایمپلنت و بافت های احاطه کننده آن شود.بافت های بیولوژیک می توانند توانایی تغییر شکل یا تظاهرات وابسته به آن را دارا بوده و با ایجاد فعالیت های تغییر شکل استخوانی به آن پاسخ دهند.
تغییر شکل و خصصویات سختی مواد که در دندانپزشکی ایمپلنت دندان مورد استفاده قرار می گیرد،خصوصا مواد سازنده ایمپلنت دندان می توانند بر بافت های بین سطحی تاثیر گذاشته،ساخت ایمپلنت دندان را تسهیل نموده و سبب افزایش طول عمر کلینیکی می شوند.
 
 

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان -  - بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان
واکنش ایمنی توام و همراه با ایمپلنت دندان جوش خورده(osseointegrated)
بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان -  - بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان
قراردهی ایمپلنت دندان و دوباره سازی استخوان
فهرست