التهاب لثه ای

التهاب لثه ای


ژنژیویت القا شده توسط پلاک، التهاب لثه ای می باشد که توسط باکتری های قرار گرفته در ناحیه ی مارژین لثه ایجاد می شود این اصطلاح  یکی از مواردی است که در پیوند لثه مورد توجه قرار می گیرد . ارتباط پلاک با التهاب لثه ای به عنوان علت ژنژیویت فرض شده بود اما تنها پس از انجام مطالعات تجربی گسترده در زمینه ژنژیویت انسانی، اتیولوژی پلاک باکتریال برای ژن…

ژنژیویت القا شده توسط پلاک، التهاب لثه ای می باشد که توسط باکتری های قرار گرفته در ناحیه ی مارژین لثه ایجاد می شود این اصطلاح  یکی از مواردی است که در پیوند لثه مورد توجه قرار می گیرد . ارتباط پلاک با التهاب لثه ای به عنوان علت ژنژیویت فرض شده بود اما تنها پس از انجام مطالعات تجربی گسترده در زمینه ژنژیویت انسانی، اتیولوژی پلاک باکتریال برای ژنژیویت تأیید شد (۱۹۶۵Loe etal). داده های اپیدمیولوژیک نشان داده اند که ژنژیویت القا شده توسط پلاک در تمامی سنین در جمعیت دارای دندان شایع بوده و این بیماری شایع ترین فرم بیماری پریودنتال می باشد (۱۹۸۵ Page). در کودکان، شیوع ژنژیویت القا شده توسط پلاک افزایش یافته تا به حداکثر خود در دوره ی بلوغ برسد.تغییرات اولیه از سلامت به ژنژیويت القا شده توسط پلاک می تواند از نظر کلینیکی قابل تشخیص نباشد (1976 Schroeder & page) اما با پیشرفت ژنژیویت القا شده توسط پلاک به فرم های پیشرفته تر بیماری ،علائم و نشانه های کلینیکی آن واضحتر می شوند.

ژنژیویت القا شده توسط پلاک از مارژین لثه آغاز شده و می تواند در واحدهای لثه ای باقی مانده گسترش یابد. علائم کلینیکی التهاب لثه ای شامل: تغييرات كانتور لثه ای، رنگ و قوام آن می باشد و این تغییرات در پریودنشیوم باثبات (بدون تغییر) اتفاق می افتد که از دست رفتن اتصالات با استخوان آلوئول را نشان نمی دهد (شکل ۷-۱۹). ژنژیویت در کودکان، به شدت ژنژیویت بالغین جوان با میزان مشابه پلاک دندانی نمی باشد. این اختلاف مرتبط باسن( related -age) در تکامل و شدت ژنژیویت می تواند مرتبط با کمیت و کیفیت پلاک دندانی، پاسخ سیستم ایمنی، و یا تفاوت های مورفولوژیک در پریودنشيوم بین کودکان و بالغين باشد
 (۱۹۹۹ Matsson & Bimstein). به طور اختصاصی تر، پلاک دندانی کودکان معمولا حاوی مقادیر کمتر از
پاتوژن های پریودنتال مفروض می باشد و اپی تلیوم جانکشنال ضخیم تر با واسکولاریتی افزایش یافته در بافت همبند لثه و سیستم ایمنی در حال تکامل دارند  (۱۹۹۹ Matsson & Bimstein) برخلاف کودکان و بالغین جوان ، التهاب لثه ای در بالغین مسن تر حتی با میزان مشابه پلاک

شدت علائم و نشانه های کلینیکی ژنژیویت بین افراد مختلف متفاوت است، همانند نواحی مختلف در یک دنتیشن (شدت علائم و نشانه های کلیکی ژنژیویت در افراد مختلف همانند نواحی مختلف در یک دنتیشن متفاوت است). ویژگی های کلینیکی شایع در ژنژیویت القا شده توسط پلاک، اریتم، ادم، خونریزی، حساسیت، tenderness و افزایش حجم می باشد (1965 ,  Loe 1988  Suzuki ) آنالیزهای رادیو گرافیک و / یا اندازه گیری میزان اتصالات توسط پروینگ (probing attachment level) در افراد با ژنژیویت القا شده توسط پلاک، از دست رفتن ساختارهای حمایت کننده را انشان نمی دهند. تغییرات هبستولوژیک  شامل پرولیفراسیون اپیتلیوم جانکشنال بازال می باشد که منجر به مهاجرت سلولی به سمت اپیکال و لترال شده، همچنین شامل واسکولیت عروق خونی مجاور جانکشنال اپیتلیوم، تخریب پیشرونده شبکه فایبرهای کلاژن با تغییر در نوع کلاژن، تغییرات ساینوپاتولوژیک فیبروبلاست های مقیم و انفیلتراسیون پیشرونده سلول های التهابی / ایمنی می باشد (۱۹۷۶page & Schroder ). با وجود اینکه، ترکیب فلور میکروبی مرتبط با ژنژیویت القا شده توسط پلاک متفاوت از فلورای مرتبط با سلامت لثه ای می باشد، ولی فلور باکتریال خاصی که پاتو گنومیک ژنژیویت القا شده توسط پلاک باشد وجود ندارد. مشابه با تغییرات مشاهده شده در ترکیب باکتریال در ژنژیویت القا شده توسط پلاک، رونوشت لثه ای (transcriptome) (مجموعه تمام مولکولهای RNA) هم به صورت چشمگیری تغییر می کند، در جهتی که ترانس میگریشن (transmigration) لكوسيت ها، اتصال سلولی (cell adhesion)، پروسس کردن و تظاهر آنتی ژن به عنوان عمده مسیرهای متفاوت تنظیمی در طول پروسه های التهابی باشند. (2011Jonsson ctal) (بیشترین تفاوت در مسیرهای تنظیمی در ترانس میگریشن لکوسیت ها، اتصال سلولی، پروسس کردن و تظاهر آنتی ژن مشاهده شد).

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

التهاب لثه ای -  - التهاب لثه ای
معیارهای طبقه بندی بیماری های لثه ای
التهاب لثه ای -  - التهاب لثه ای
کشیدن سیگار و پیوند لثه
فهرست