ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی

ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی

مکانیسم هایی که استرس روانی اجتماعی توسط آنها می تواند بر وضعیت لثه اثر بگذارد پیچیده اند.یکی از مسیر های قابل توضیح می تواند شامل تغییرات رفتاری باشد که منجر به استعمال دخانیات و بهداشت دهان شده و در نتیجه بر سلامت لثه اثر می گذارد.در غیاب یک روش بیولوژیک روشن برای استرس ،تعداد محدودی از مطالعات از روش های پروکسی استرس برای بررسی رابطه آن با پریودنتیت استفاده نموده اند.در مطالعه ای روی 1426 فرد در اری کانتی نیویرک Genco و همکاران گزارش نمودند بزرگسالانی که مشکلات اقتصادی داشتند و توانایی کنار امدنشان با مشکلات ضعیف بود در مقایسه با افرادی که تحت شرایط اقتصادی مشابه بهتر با مشکلات کنار می آمدند یا افرادی که هیچ گونه فشار اقتصادی نداشتند در خطر بیشتری برای پریودنتیت شدید قرار داشتند در نمونه شامل 1809 فرد بزرگسال در منطقه روستایی ژاپن،شغل و استرس مربوط به سلامتی ارتباط مثبتی با از دست رفتن چسبندگی کلینیکی پس از تطبیق دادن ریسک فاکتور های شایع داشتند.دیده شد که استرس مربوط به جنگ با شرایط ضعیف لثه در کرواسی مرتبط است.در مطالعه ای روی جمعیت مهاجر از اتیوپی دیده شد که دیسترس روانی ارتباط مثبتی با پاکت های عمیق لثه دارد.اما در مطالعه ای روی 681 نفر که در لیتوانی انجام شد نتوانستند رابطه ای بین استرس روانی اجتماعی و پریودنتیت بیابند اگر چه گزارش شد که بیماری با فاکتور های مربوط به شیوه زندگی ارتباط دارد.در یک مطالعه پرسپکتیو کوچک روی 23 کارمند،Linden و همکاران گزارش نمودند که از دست رفتن های طولی چسبندگی به میزان قابل توجهی با افزایش سن،وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف تر،رضایت شغلی پایین تر و تیپ شخصیتی که مشخصه آن رفتار تهاجمی بی حوصله و تحریک پذیر است قابل پیش بینی بود.واضح است که نقش استرس در پریودنتیت و پیوند لثه هنوز به طور کامل بررسی نشده است و خلع های زیادی در اطلاعات ما وجود دارد.با این وجود با توجه به نقش اثبات شده سیستم های عصبی حسی،سنپاتیک و پاراسپاتیک ونیز محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال بر مسیر های مغز-تنظیم ایمنی-تاثیر استرس بر پریودنتیت و پیوند لثه به طور واضح از نظر بیولوژیکی قابل توجیه است.مطالعات تجربی در حیوانات شروع به روشن کردن مکانیزم های پایه ای نموده اند که می تواند رابطه بین فاکتور های روانی اجتماعی و پریودنتیت توضیح دهند.به عنوان مثال مطالعه ای که توسط Breivik و همکاران انجام شد نشان داد که افسردگی ایجاد شده به روش تجربی باعث تسریع تخریب بافتی در پریودنتیت ایجاد شده با لیگاتور در مدل حیوانی  ratمی شود و اینکه درمان دارویی افسردگی این تخریب را کاهش می دهد.در مطالعه انسانی،سطوح کورتیزول بزاق ارتباط مثبت با وسعت و شدت پریودنتیت داشت.تحقیق های پایه و اپیدمیولوژیک زیادی لازم است تا به طور کامل رابطه احتمالی بین فاکتور های روانی و بیماری لثه را روشن نماید.
نتیجه گیری
مزالعات اپیدمیولوژیک آناتومیکی که در این مقاله آورده شده است از نظر خصوصیات مهم طراحی و متادولوژی متفاوت اند مانند تعاریف بیماری ،حجم نمونه،استفاده از پروتکل های معاینه کل دهان یا بخشی از دهان،طول مدت آزمایش در مطالعات طولانی مدت،تطبیق دادند.مخدوش کننده های بالقوه و غیره با این وجود علی رغم این نقاط ضعف آشکار،نتایجی را می توان با اطمینان قابل قبولی بدست آورد.باکتری های خاص ،کشیدن سیگار و دیابت ملیتوس ریسک فاکتور های اثبات شده مهمی برای پریودنتیت می باشد.تعدادی فاکتور مهم و بالقوه دیگر هم وجود دارند که از نظر بیولوژیکی قابل توجیه انداما نیاز به تحقیق بیشتر در مطالعات بعدی دارند.
لازم است تعاریف یکسانی از پریودنتیت در مطالعات اپیدمیولوژیک آنالیتیکان استفاده می شوند.این کار باعث تسهیل مقایسه های معتبر می شود و مشخص می کند که ایا داده های به ظاهر مخدوش کننده نشان دهنده تنوع بیلوژیک هستند یا مربوط به ناهماهنگی های متادولوژیک می باشند و در شناسایی صحیح ریسک فاکتور ها کمک می کند.تعاریف ارائه شده توسط گزارش مجمع پنجمین کارگاه پریودنتولوژی اروپا تعریف CDC/APP و تعریف CDC/APP و تعریف پریودنتیت مهاجم در مطالعات اپیدمیولوژیک می تواند چنین هدفی را برآورده نمایند.مشخص است که هیچ تعریفی عاری از نقص نمی باشد و پیش فرض های مذکور هم مستثنی نمی باشند.در غیاب یک تعریف جامع که توسط همگان پذیرفته شده باشد ارائه داده هایی که از چند تعریف بالا استفاده نموده اند باید تشویق شود.
 
 

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی -  - ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی
بیماریهای لثه ای مرتبط با سوء تغدیه
ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی -  - ارتباط بین پیوند لثه و فاکتور های روانی اجتماعی
بیماری های لثه ای مرتبط با ضایعات زخمی
فهرست