برای حفظ سلامت بافت پریودنتال باید کوشش کرد تا لبه روکش ها در بالا ی لبه لثه قرار گیرند.پژوهش های علمی مختلف قرار دادن لبه روکش ها را در بالای لبه لثه مورد تائید قرار می دهد.این امر دارای چندین مزیت است:کاهش ترومای مستقیم به بافت نرم،بدست آوردن قالب دقیق تر و seal(ایزوله)مورد اعتماد و مطلوب در لبه ها و کاهش تجمع پلاک.
اگر چه اکثر دندانپزشکان از نقطه نظر بیولوژیک تمایل به قرار دادن لبه روکش ها و بالای لبه لثه دارند،ولی فشار از طرف بیمار به علت زیبائی سبب می گردد تا دندانپزشکان بالاجبار لبه ها را در زیر لبه لثه قرار دهد.حتی یک روکش دقیق با لبه هائی در زیر لثه می تواند سبب تحریک و مهاجرت لثه و عریان شدن بعدی لبه های آن گردد که غیر زیبا است.لبه های قابل دید یک روکش که از نسج دندان متمایز است سبب غیر قابل قبول بودن آن از نظر زیبایی می گردد و این مسئله برای روکش های PFM و porcelain Jocket وcastable glass  حائز اهمیت است.
در مقابل ونیر پرسلن های چینی اچ شده سلامت لثه و ضروریان زیبائی را تامین می کنند.آنها در بالا و یا در حد لبه لثه آزاد قرا گرفته و با یک کامپوزیت نسبتا غیر قابل حل در محل خود ایزوله می گردند.اگر ترانسلوسنسی مناسب در حد یک میلیمتر جینجیوال لامینیت چینی انجام گیرد یک اتصال غیر قابل دید بین دندان و ونیر پرسلن بدست می آید و یک واکنش منفی در بافت لثه در برابر آن وجود ندارد.
توانایی مناسب ونیر های چینی اچ شده جهت بازسازی به همراه حفظ سلامت بافت پریودنتال،آنها را به عنوان یک جانشین مطلوب برای روکش های قدامی conventional مطرح می کند.روکش کردن دندان های قدامی فک پائین با لبه هائی در زیر لبه لثه مشکل بوده و اغلب به واکنش منفی در لثه منتهی می گردد.مشاهدات کلینیکی تائید می کنند که به شرط وجود فضای کافی بین اینسایزور های فک بالا و پائین ونیر پرسلن های اچ شده برای این دندان ها مناسب و ایده آل هستند.
در تحقیقی که توسط Barham et at در مورد اثر ونیر پرسلن ها بر بافت پریودنتال انجام گرفت عکس العمل این بافت در مقابل 43 ونیر قرار داده شده بر روی دندان های قدامی فک بالا در 9 بیمار هر کدام از 2 تا 6 لامینت داشتند ارزیابی شد و نتایج آن همانطور که در نمودار نشان داده شده به قرار زیر منتشر شد:
1-لامینت ونیر هائی که لبه آنها در حد و ییا بالاتر از لبه آزاد لثه در دندان های قدامی فک بالا قرار داشت هیچگونه تغییری در سلامت بافت پریودنتال در مقایسه با گروه کنترل بوجود نیاوردند.
2-هیچگونه تفاوت قابل توجهی بین گروه دندان های ونیر پرسلن شده و گروه کنترل در ترشحات سالکوس،عمق سالکوس،ارتفاع لثه آزاد و شاخص پلاک دیده نشد.
3-در دوره تحقیق هر دو شاخص و لثه به دلیل افزایش پلاک بخصوص در سطوح بین دندانی نشان دهنده یک کاهش مداوم در بهداشت دهان می باشند و این کاهش بیشتر در شاخص لثه گروه کنترل دیده می شود.
معیار  استفاده برای این تحقیق:
شاخص پلاک
شاخص لثه
                                                                                                      تراش مینا
نظریه های مختلفی در مورد تراش دندانی که ونیر پرسلنمی گردد وجود دارد.بعضی از دندانپزشکان معتقدند که مینا تراش نخورده و یا به میان خیلی کم تراشیده شود و بر عکس عده ای دیگر معتقدند که یک chamfer عمیق در سطح لبیال که از نقاط برخورد اینتر بین دندانی نیز عبور کند لازم است.در هر مورد بخصوص تصمیم به اینکه چگونه دندان تراشیده به طرف فکر شخص عمل کننده بستگی دارد.حالت ایده آل آن است که در صورت امکان یک ونیر را بدون تراش دندان همراه با زیبایی مناسب و مطلوب و بدون ایجاد عامل تحریک کننده برای روی لثه دندان قرار داد و اگر این حالت امکان ندارد مقدار مناسب از مینا باید تراشیده شود.

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اثر ونیر پرسلن بر بافت پریودنتال -  - اثر ونیر پرسلن بر بافت پریودنتال
موارد تجویز لامینت ونیر پرسلن
اثر ونیر پرسلن بر بافت پریودنتال -  - اثر ونیر پرسلن بر بافت پریودنتال
ونیر پرسلن که با استفاده از روش قالب ریزی ساخته میشوند
فهرست