اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان

اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان

عادات پارافانکشنال tongue thrust نیروی غیر طبیعی زبان در مقابل دندان ها در هنگام عمل بلع است.یک نیروی تقریبا 41-709 gr/cm^2  روی دندان های قدامی و نواحی طرفی کام در طی عمل بلع گزارش شده است.در حرکات ارتودنسی،مقادیر کمتری از نیروی مداوم برای جا به جایی دندان ها کافی است.6 نوع متفاوت از tongue thrust شناسایی شده است که ممکن است قدامی،حد واسط،خلفی،یک طرفه یا دو طرفه باشد و در اکثر موارد ترکیبی از موارد فوق است.سوال شایع این است که کدام اول رخ می دهد،موقعیت غیر عادی زبان یا نامنظم قرار گرفتن دندان ها،همچنین،این وضع در ترمیم ایمپلنت دندان و مشکلات پروتزی می تواند نقش داشته باشد.اگر چه نیروی Tongue thrust از نظر شدت،کمتر از نیرو های پارافانکشنال دیگر است،اما ذاتا افقی است و می تواند استرس را در نواحی مخاطی پیرامون ایمپلنت دندان افزایش دهد.این مسئله برای مراحل جراحی یک مرحله ای حائز اهمیت است که در آن ایمپلنت ها زمانی که در فاز اولیه ترمیم هستند،مقابل نیرو ها قرار می گیرند.
Tongue thrust ممکن است در بریدگی های خط باز کردن شرکت کند،در نتیجه آن هر دو بافت سخت و نرم را تحت تاثیر قرار گیرد.
این عادت ممکن است منجر به حرکت دادن افقی یا لقی آن گردد که بیشتر مربوط به شرایطی است که ایمپلنت ها در یک کوادرانت قرار می گیرند.اگر دندان های طبیعی در ناحیهtongue thrust  به دنبال نتیجه موقعیت یا حرکت غیر عادی زبان از دست روند،ایمپلنت ها در معرض ریسک افزایش یافته در طی ترمیم اولیه و بارگذاری پروتزی زود هنگام قرار می گیرند،اگر دندان های باقی مانده لقی افزایش یافته را نشان دهند،بر پروتز ایمپلنت دندان،مقادیر افزایش یافته ای از نیرو های اکلوزالی(سطح جونده)وارد می شود.برای ارزیابی tongue thrust قدامی،دکتر لب پایین بیمار را نگه می دارد و با افشار به داخل دهان از طریق سرنگ آب هدایت می کند و از بیمار می خواهد آن را قورت دهد.
در یک بیمار نرمال،در دهان یک محفظه بسته شکل می گیرد و زبان را روی بعد قدامی کام قرار می دهد و فرد قادر به بلع بدون مشکل است.یک بیمار با tongue thrust قادر به ایجاد محفظه بسته لازم برای بلع،هنگامی که لب پایین کنار زده می شود نیست،زیرا seal و vacumبرای بیمار بین زبان و لب پایین به دست می آید.به عنوان یک نتیجه بیمار قادر به انجام عمل بلع در شرایطی که لب پایین کنار زده شده است،نیست.یک tongue thrustخلفی از طریق کنار زدن یک گونه در یک زمان دور از دندا های خلفی در نواحی بی دندانی با یک آیینه،تزریق آب به داخل دهان با سرنگ و تقاضا از بیمار که آن را ببلعد ارزیابی می شود.
مشاهده زبان در هنگام عمل بلع همچنین ممکن است با فشار در مقابل وسیله همراه باشد و یک نیروی جانبی را تایید کند.tongue thrust خلفی ممکن است در بیمارانی که از دست دندان فک بالا استفاده می کنندبدون پروتز فک پایین که جایگزین کننده دندان های خلفی باشد،رخ دهد.تحت این شرایط،دست دندان فک بالا ایزوله ی بالچه ای را از دست می دهد و در شرایطی که تنها قدامی ها تماس دارند از عقب می افتد.برای محدود کردن این مشکل،بیمار قسمت های طرفی زبان خویش را برای جلوگیری از بیرون آمدن دست دندان فک بالا از جای خود،در فضای بی دندانی گسترش می دهد.مشکلات احتمالی پروتزی برای یک بیمار با tongue thrust طرفی شکایت از عدم وجود فضای کافی برای زبان،به مجرد ترمیم ایمپلنت های فک پایین است.اشکال پروتزی در این مورد،کاهش ضخامت فرم طبیعی سمت زبان دندان های فک پایین است.
به عنوان یک نتیجه،یک بیمار که از دست دندان فک پایین استفاده نمی کند،معمولا زبانش بزرگتر از ابعاد طبیعی است.قرار دادن ایمپلنت دندان و دندان های پروتزی در این بیمار،منجر به افزایش نیروی طرفی که ممکن است استمرار یابد،می گردد.این بیمار از فقدان فضای کافی برای زبان شکایت می کند و ممکن است در حین عملکرد زبان خود را گاز بگیرد.اگر چه این شرایط معمولا کم دوام و بیمار در نهایت با شرایط داخل دهانی جدید خود را تطابق می دهد.

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان -  - اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان
ابعاد پاپیلای بین دندان ها و ایمپلنت دندان
اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان -  - اثرات عادات tongue thrust و اندازه زبان بر ایمپلنت دندان
تعریف ایمپلنت دندان
فهرست