X

پیوند لثه

NO عکس:

بیماری های لثه ای مرتبط با هورمون های داخلی (اندوژن)

از قرن نوزدهم، شواهدی در حمایت از این ایده جمع آوری شده است که بافت پریودنشیوم توسط اندروژن ها، استروژن و پروژستین تغییر می کند. اکثریت اطلاعات به دست آمده در رابطه با اثرات القا شده توسط هورمون های جنسی بر روی لثه در مطالعات بر روی جنسیت خاص بوده است. اکثر شواهد ثبت شده در رابطه با اثرات هورمون های استروئیدحتی بر روی پریودنشیوم از مطالعات روی تغیر...

اطلاعات بیشتر
15 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

کشیدن سیگار و پیوند لثه

توجیه بیولوژیکی رابطه بین مصرف تنباکو و بیماری لثهبه اثرات وسیع مواد متعدد مرتبط با تنباکو روی ساختار و عملکرد سلولی بر می گردد.استعمال دخانیات گردش خون،پاسخ ایمنی همورال و سلولار پروسه های پیام رسانی و هموستاز بافتی را تحت تاثیر قرار می دهد.تعداد قابل ملاحظه ای از ملاحظه ای از مطالعات که خلاصه ای از چند تای آنها در جدول 5-7 آمده است،رابطه بین استع...

اطلاعات بیشتر
15 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

درمان بیماری لثه با پیوند لثه

آبسه های پریودنتال آبسه های پریودنتال یکی از دلایل عمده ای می باشند که بیماران برای مراقبت اورژانس به کلینیک دندانپزشکی مراجعه می کنند.آنها به صورت التهاب چرکی موضعی در بافت های لثه مشخص می شوند که باعث درد و تورم شده و براساس منشاء عفونت می توانند مرتبط باعلائم مختلف باشند.این آبسه توسط گروه گسترده ای از عفونت های حاد ایجاد می شوند که می توانند م...

اطلاعات بیشتر
14 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

التهاب لثه ای

ژنژیویت القا شده توسط پلاک، التهاب لثه ای می باشد که توسط باکتری های قرار گرفته در ناحیه ی مارژین لثه ایجاد می شود این اصطلاح  یکی از مواردی است که در پیوند لثه مورد توجه قرار می گیرد . ارتباط پلاک با التهاب لثه ای به عنوان علت ژنژیویت فرض شده بود اما تنها پس از انجام مطالعات تجربی گسترده در زمینه ژنژیویت انسانی، اتیولوژی پلاک باکتریال برای ژن...

اطلاعات بیشتر
14 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

معیارهای طبقه بندی بیماری های لثه ای

طبقه بندی بیماری هایی که لثه را تحت تأثیر قرار میدهند، نیازمند ارزیابی علائم و نشانه های بیمار، سابقه ی پزشکی و دندانی بیمار، معاینه کلینیکی که شامل وسعت، نحوه ی انتشار، مدت و تشریح فیزیکی ضایعه ی متأثر کننده لثه، میزان اتصالات کلینیکی یا نسبی است و رادیو گرافی ها می باشد. ویژگی های عمومی بیماریهای لثه ای شامل:   علائم کلینیکی التهاب، علائم...

اطلاعات بیشتر
14 خرداد 1397Article Rating | مدیر سایت | 1 |

درمان بیماری لثه با پیوند لثه

آبسه های پریودنتال آبسه های پریودنتال یکی از دلایل عمده ای می باشند که بیماران برای مراقبت اورژانس به کلینیک دندانپزشکی مراجعه می کنند.آنها به صورت التهاب چرکی موضعی در بافت های لثه مشخص می شوند که باعث درد و تورم شده و براساس منشاء عفونت می توانند مرتبط باعلائم مختلف باشند.این آبسه توسط گروه گسترده ای از عفونت های حاد ایجاد می شوند که می توانند م...

اطلاعات بیشتر
13 خرداد 1397 | | 0 |

ترومای بافت نرم ناشی از اکلوژن(جفتگیری دو فک)

تعاریف و اصطلاحات ترومای لثه ناشی از اکلوژن اصطلاحی است که برای توصیف تغییرات پاتولوژیک که با تغییرات تطابقی که در پریودنشیوم در نتیجه نیروهای بیش از حد حاصل از عضلات جونده ایجاد می شود،به کار می رود.این اصطلاح تنها یکی از اصطلاحات متعددی است که برای توصیف این تغییرات در پریودنشیوم به کار می رود.سایر اصطلاحاتی که به طور معمول به کار می روند عبارتن...

اطلاعات بیشتر
13 خرداد 1397Article Rating | | 1 |

رژنراسیون بافت های لثه

ارزیابی رژنراسیون بافت لثه در اکثر مطالعات در زمینه ی تاثیر جراحی رژنراتیو لثه،نتایج توسط اندازه گیری سطوح اتصالات با پروبینگ،آنالیزهای رادیوگرافیک و جراحی های re-entry ارزیابی شدند.با این حال،این روش ها مدرکی از به دست آوردن واقعی اتصالات را فراهم نمی کنند(تشکیل سمنتوم با وارد شدن فایبر های کلاژن در کرونال سطح اتصالات قبل از درمان). پروبینگ لثه ...

اطلاعات بیشتر
12 خرداد 1397Article Rating | | 1 |

رژنراسیون پیوند لثه

مطالعات تجربی توصیف شده نشان دادند که سلول های پیش ساز برای تشکیل اتصالات بافت همبند جدید در لیگامان لثه قرار دارند.در نتیجه باید انتظار داشت که اگر سطح ریشه حین التیام توسط این سلول ها اشغال شود،اتصالات بافت همبند جدید به صورت قابل پیش بینی حاصل شوند.این دیدگاه در یک مطالعه بر روی میمون ها تایید شد که در آن از تماس یافت همبندی لثه ای را با سطح ریش...

اطلاعات بیشتر
11 خرداد 1397 | | 0 |

رویکردهای پیشرفته روش های پیوند لثه برای بازسازی بافت لثه

روش های پیوند لثه توسط پروبینگ،انالیز رادیوگرافیک،اندازه گیری مستقیم استخوان جدید و هیستولوژیک ارزیابی می شوند.خیلی از مواردی که از نظر کلینیکی موفقیت آمیز در نظر گرفته می شوند،شامل مواردی با رشد مجدد استخوان آلوئول ممکن است هیستولوژیک هنوز پوشش اپیتلیال در طول سطح ریشه درمان شده را به جای PDL و سمنتوم جدید،نشان دهند.با این حال،به طور کلی نتایج کلی...

اطلاعات بیشتر
11 خرداد 1397Article Rating | | 1 |
صفحه 4 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  بعدی   انتها