X

ایمپلنت دندان

NO عکس:

دنچر های پارسیل ثابت در مقابل ایمپلنت دندان

برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته،گزینه های پروتزی متعددی در دسترس است.هم جایگزین های ثابت و هم متحرک نظیر دنچر های پارسیل ثابت رایج،دنچر های پارسیل ثابت باند شونده و پروتز های متکی بر ایمپلنت دندان را میتوان برای جایگزینی دندان های از دست رفته مورد استفاده قرار داد.درمان ارتودونتیک را هم میتوان برای حذف فضای بین دندان ها در برخی موارد مدنظ...

اطلاعات بیشتر
20 تیر 1397 | | 0 |

روش های تک مرحله ای و دو مرحله ای ایمپلنت دندان

جراحی تک مرحله ای که در آن آگمنتیشن و جایگذاری ایمپلنت دندان بصورت همزمان انجام می شود بخاطر زمان کوتاه تر درمان و راحتی بیشتر بیمار بر روش های دو مرحله ای ارجحیت دارد ولی این کار به لحاظ کلینیکی همیشه امکانپذیر نیست.باید روش آگمنتیشن بافت سخت با توجه به آناتومی دیکفت انتخاب شود.وقتی پلیت های استخوان کورتیکال مورد استفاده قرار گرفته اند،آگمنتیشن و ...

اطلاعات بیشتر
16 تیر 1397 | | 0 |

ایمپلنت دندان ها

کلاس 1 وقتی برای بازسازی فضاهای بی دندانی کلاس1 از ایمپلنت استفاده شود،همیشه باید آگمنتیشن افقی بافت سخت صورت گیرد تا استئواینتگریشن کافی ایمپلنت حاصل شود.وجود استخوان در باکال شولدر ایمپلنت برای دستیابی به یک نتیجه استتیک و ثبات بلند مدت بافت نرم اطراف ایمپلنت برای دستیابی به یک نتیجه استتیک و ثبات بلند مدت بافت نرم اطراف ایمپلنت ضروری است.با این...

اطلاعات بیشتر
14 تیر 1397 | | 0 |

دهی سنس های اطراف ایمپلنت دندان

پوشش ریشه اطراف ایمپلنتها از همان قواعد مربوط به دندانهای طبیعی تبعیت میکند.با این حال،شرایط آناتومیک اطراف ایمپلنتها با دندانهای طبیعی متفاوت است.مثلا،بافت نرم اطراف ایمپلنت دندان،بخاطر فقدان لیگامان پریودونتال،خونرسانی ضعیف تری دارد.به علاوه،ارتفاع بافت نرم اینترپروگزیمالی اطراف ایمپلنتها معمولا کمتر است.بنابراین،دهی سنس های اطراف ایمپلنت معمولا ...

اطلاعات بیشتر
13 تیر 1397 | | 0 |

قراردهی ایمپلنت دندان و دوباره سازی استخوان

استخوان سازی مجدد به روش هدایت شده در زمان قرار دهی ایمپلنت دندان هم در آزمون های جانوری و هم انسانی به صورت موفقیت آمیزی گزارش شده است.این روند وقتی که پیوند استخوان تنها برای عرض است نه هم عرض و هم ارتفاع،ریسک کمتری دارد.این تکنیک بسیار مشابه تکنیکی است که قبلا ارائه شده است.استئوتومی محل ایمپلنت دندان نسبت به علامت مشخصه مقابل آماده سازی می شود ...

اطلاعات بیشتر
10 تیر 1397Article Rating | | 1 |

بیومکانیک کلینیکی در دندانپزشکی ایمپلنت دندان

سیر منظم مهندسی پزشکی مواد،که در مورد تمامی اصول سیستم های زنده صادق است،دریچه جدیدی به تشخیصفطرح درمان و توانبخشی در درمان بیماران گشوده است.یکی از دید گاه ها در این زمینه،اصول بیومکانیک مربوط به پاسخ بافت های بیولوژیک به نیرو های اعمال شده است.در از بیومکانیک وسایل و روش های مهندسی مکانیک برای کسب اطلاعات در زمینه ارتباط بین ساختار و عملکرد در مو...

اطلاعات بیشتر
09 تیر 1397 | | 0 |

واکنش ایمنی توام و همراه با ایمپلنت دندان جوش خورده(osseointegrated)

مطالعات کمی در زمینه واکنش های متقابل باکتری و سیستم ایمنی در ارتباط با ایمپلنت دندان وجود دارد.این قابل درک است که مکانیسم های ایمونولوژیکی مشابه با آنچه که در بیماری پریودنتال وجود دارد،ممکن است در پاتوژنز بیماری پری ایمپلنتیت نقشی اساسی داشته باشد.با وجود تفاوت سطح تماس با پریودنشیوم(تمامی مخاط و عروق اطراف دندان)و استخوان،شباهت های ساختمانی بسی...

اطلاعات بیشتر
06 تیر 1397 | | 0 |

بارگذاری بیش از حد ایمپلنت دندان

از آنجا که یکی از علائم پری ایمپلنتیت(بیماری اطراف ایمپلنت دندان)تحلیل استخوان است.بارگذاری بیش از حد یکی از عوامل اتیولوژیک پری ایمپلنتیت دانسته اند.اغلب گزارش ها نقش استرس سطح جونده در تحلیل استخوان لبه ای را به صورت ضمنی و یا صریح مورد تاکید قرار می دهند که در اینجا به شرح مواردی از آنها می پردازیم. Sacha Jovanovie می گوید: "شواهد تجربی و کلین...

اطلاعات بیشتر
05 تیر 1397 | | 0 |

بیماریهای مخاط اطراف ایمپلنت

شاید بتوان ادعا کرد که پس از مسئله osseointegration ،بیماری پوشش اطراف ایمپلنت دندان بحث انگیز ترین مسئله در محافل ایمپلنتولوژی باشد.به گونه ای که با نگاهی به مطالب منتشر شده در این زمینه و تفرق آنها،امکان دستیابی به یک نتیجه کاملا قطعی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.نکته ی بسیار مهمی که در این زمینه باید بدان توجه داشت دقت در جزئیات مطالعات و نتای...

اطلاعات بیشتر
04 تیر 1397 | | 0 |

علل ایجاد تحلیل استخوان در اطراف ایمپلنت دندان

اصولا در نواحی که واکنش های التهابی یا تحریکات شدید و طولانی وجود دارد،تحلیل استخوان به وجود می آید.عوامل اصلی که موجب تحلیل استخوان می شوند،عبارتند از:التهاب موضعی ناشی از تجمع پلاک و ترومای ناشی از اکلوژن.در این مقاله به طور مختصر در این رابطه مطالبی ذکر خواهد شد.به دنبال واکنش التهابی ناشی از تجمع پلاک ممکن است بیماری پریودنتال به وجود آید و تحل...

اطلاعات بیشتر
03 تیر 1397 | | 0 |
صفحه 2 از 10ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها