X

(آرشیو ماه شهریور 1397)

مواد (جنس) پونتیک و اباتمنت

اغلب پونتیک های دنداتی از اتصال پرسلن به فلز بیس پونتیک ساخته می شوند. این پونتیک های پرسلن متصل (فیوز) به فلز تامین کننده همه ملزومات فانکشنال ، بیولوژیک ، مکانیکی و استتیک خواهند بود که بیشتر مورد بحث قرار گرفتند. اباتمنت ها باید ویژگی های خاصی داشته باشند. اینترفیس ایمپلنت اباتمنت باید باید تطابق و ثبات مطلوبی داشته باشد ، اباتمنت باید از ماده ...

اطلاعات بیشتر
07 شهریور 1397Article Rating | | 36 |

اباتمنت های ایمپلنت دندان

برخلاف کانتور ریشه یک دندان طبیعی ، قاعده یک اباتمنت دایره ای بوده و کوچکتر است چون قطر آن نمی تواند از شولدر ایمپلنت دندان بزرگتر باشد. اباتمنت بازسازی کننده شکل سه بعدی دندان جایگزین شده، از شولدر ایمپلنت تا نقطه خروج آن از داخل بافت نرم است. تعریف ایمرجنس پروفایل عبارت است از کانتور اباتمنت بین این دو نقطه رفرنس. باتوجه به تحلیل متوسط بافت نرم ک...

اطلاعات بیشتر
06 شهریور 1397Article Rating | | 35 |

تنظیم رنگ کامپوزیت ها

  در صورتی که رنگ نیازمند تصحیح توسط کامپوزیت اپک باشد،این کار بلافاصله بعد از اتمام تراش و قبل از قالبگیری انجام می شود. حتی با وجودی که برخی دندان پزشکان ترجیح می دهند که رنگ تیره را با کمک لایه ضخیم تر کامپوزیت لوتینگ اپک روی دندان عمیق تراشیده شده و هنگام باندینگ نهایی ، پوشش بدهند ، این کار باید درست پس از تراشیدن دندان و قبل از تهییه قا...

اطلاعات بیشتر
05 شهریور 1397Article Rating | | 11 |

ونیر پرسلن

در ابتدا باید گفت که ونیر پرسلن ، بر خلاف شیشه که به هیچ وجه کریستالی نیست ، دارای ساختار کریستالی هستند. برای کاربرد های دندانپزشکی ، مواد شیشه ای خالص (مثل سرامیک های متصل به تیتانیوم )، مواد شیشه ای با تعداد مشخص کریستال های ضمیمه ، مثل دی سیلیکات لیتیوم یا لوسایت (مانند ونیر پرسلن های  متصل به فلز )و ونیر پرسلن های کریستالی خالص یا ونیر پ...

اطلاعات بیشتر
04 شهریور 1397Article Rating | | 23 |

ترمیم های ونیر پرسلن و عملکرد

تحقیقات گسترده ای در زمیننه عملکرد و اکلوژن انجام شده است.امروزه ما بیشتر عواملی را که منجر به عملکرد مناسب می شوند،می شناسیم.متاسفانه در اعمال پیشرفته عمومی،یعنی جایی که دندانپزشکان تلاش خود را معطوف به تسلط بر مواد زیبایی با تداخل حساسیت تکنیکی بالا می نمایند،توجه کمی به استفاده از این یافته می شود.تاکید،روی زیبایی ذاتی یک ترمیم است،در حالیکه تدا...

اطلاعات بیشتر
03 شهریور 1397Article Rating | | 22 |