X
14

بررسی کلینیکی برای افزایش شکست در لمینت ونیر های پرسلنی

بررسی کلینیکی برای افزایش شکست در لمینت ونیر های پرسلنی

در ارتباط با شکست لمینت ونیر پرسلنی باید گفت سه فاکتور موثر هستند:1-بیمار 2-مواد 3-تکنسین و عوامل سازنده آن.این بررسی کلینیکی روی 29 بیمار انجام گرفته و دو پرسش نامه توسط این بیماران پر شده است همه بیماران به صورت کلینیکی از نظر شکست لمینت که شامل تغییر رنگ،ترک،شکست و یا دباندینگ بررسی شده است.در این بررسی 205 پرسلن ونیر مورد ارزیابی قرار گرفته است که همه ی این ترمیم ها با سیستم IPS Emaxساخته شده اند و توسط Relyx veneer یا Variolinkسمان می شوند.عموما تراش دندان در قسمت Enamel و 10%تراش در Dentin  و در 31%از بیماران در هر تو قرا داشت.طرح اغلب ونیر ها از نوع over lapبوده است.هر روزه میزان تقضای زیبایی برای ناحیه قدامی در حال افزایش است.طرح درمان های در دسترس برای برقراری دوباره زیبایی در ناحیه قدامی شامل طرح درمان های محافظ کارانه مثل Bleaching  و یا استفاده از ونیر های کامپوزیتی مستقیم یا طرح درمان های مطمئن اما شدید تر از نوع قبل مانند ترمیم های فول کراون می باشد.هر چند تراش دندان ها برای کراون با مشکلاتی رو به رو است مانند تاثیرات غیر قابل برگشتی که روی پالپ دندانی دارد.در این بررسی شخصی به نام Calamiaدر ابتدا درمان پرسلن را هیدروفلوریداسید و استفاده از سیلان برای به وجود آوردن سطحی برای چسپ رابیان کرده است که همه آنها سطحی را برای لمینت ونیر های پرسلنی ایجاد می کند.این مواد همرنگ دندان زیبایی را در ناحیه قدامی بهبود می بخشند.بهبود سیستم های Adhesive و تکنولوژی مربوط به نسل جدید پرسلن ها تقاضای روز افزون برای دندان های نازیبا در ناحیه قدام را پوشش می دهند.مطالعات نشان می دهد که میزان 7% شکست در لمینت ونیر های پرسلنی وجود دارد اما این شکست تاثیر مستقیمی بر روی موفقیت های کلینیکی از قبیل طول عمر،دوام و بقا ندارد آماده سازی لمینیت ونیر برای یک دندان پزشک کم تجربه بسیار  استرس زاست.فقدان دانش کافی آنها در خصوص روند کار باعث شکستن ترمیم می شود.در نتیجه میزان موفقیت لمینت ونیر های پرسلنی که توسط دندان پزشکان غیر حرفه ای گذاشته شده است می باشد که این نسبت ممکن است به علت بهبود سمان های رزینی و یا نوع مواد مورد استفاده باشد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (429)
کد خبر: 95

  • بررسی کلینیکی برای افزایش شکست در لمینت ونیر های پرسلنی