X
30

پزشکی شخصی یا مداوای شخص محور

پزشکی شخصی یا مداوای شخص محور

پزشکی شخصی به معالجه ای اطلاق می شود که ژنتیک بیمار در تمام مراحل خدمات پزشکی (تشخیص،درمان،مراقبت،سلامت،پیشگیری)در نظر گرفته شده باشد.

 پزشک در این نحوه ی درمان با آگاهی از اطلاعات موجود در ژنوم فرد می تواند به او داروهایی موثر تر و با کمترین آثار سوء جانبی و در دوز مناسب،تجویز نموده و توصیه های مناسب را برای تغییر در سبک زندگی و رژیم غذایی به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها ارایه دهد.پزشکی ژنومی می تواند نام دیگری برای این نوع از پزشکی باشد.

بسیاری از نخبگان مطمئن هستند پزشکی شخصی شکل نوین پزشکی در آینده خواهد بود و به بیمار این امکان را می دهد تا سرویس پزشکی فراخور با ژنتیک خود دریافت نماید.ژنوم هر شخص حاوی اطلاعاتی است که می تواند به او یا پزشک وی اطلاعاتی تعیین کننده در زمینه ی زیر ارائه کند:

ریسک ابتلا به بیماری ها

آیا فرد،ناقل ژن هایی است که ممکن است سبب بروز ویژگی های خاصی در فرزندانش شود؟

پاسخ فرد به دارو چگونه است؟آیا حساسیت به داروی خاصی دارد؟

آیا ژنتیک فرد اورا مستعد به پیدایش صفات خاصی می نماید؟

نظیر ریزش مو،ناسازگاری با لاکتوز(شیر)،سیگار کشیدن،سازگاری با رژیم غذایی خاص،مستعد بودن در فعالیت های ورزشی خاص.

در طی سال ها تحقیقات،موتاسیون های زیادی برای بیماری ها و صفات مختلف شناسایی،و به تایید رسیده است.

تا قبل از سال 2005 امکان این که بتوان از وجود یا عدم وجود موتاسیون ها در ژنوم یک فرد اطمینان حاصل کرد وجود نداشت،چرا که استفاده از تکنیکی مانند PCRبسیار زمان بر و عملا غیر ممکن بود،ضمن اینکه بسیاری از صفات و بیماری ها چند ژنی و حاصل برهم کنش با محیط بودن و مدل های ریاضی برای اندازه گیری ریسک ژنتیکی توسعه نیافته بود.

از سال 2005 به بعد دنبال پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی مایکرواری،علوم کامپیوتر و آمار صورت گرفت امکان این فرآهم شد که در زمان کوتاه و هزینه ی پایین،ژنوتایپ فرد را در تمام موتاسیون های شناخته شده تعیین و برای فرد،پروفایل ژنتیکی ایجاد کرد.

ایجاد این پروفایل ها و فراگیر شدن آن ها اساس پزشکی شخصی می باشد،که به فرد این امکان را می دهد تا سرویس پزشکی متناسب با ژنتیک خود دریافت نماید.

رویکرد اصلی در پزشکی شخصی

رویکرد اصلی در پزشکی شخصی تعیین ژنوتایپ فرد در موتاسیون های شناخته شده ای است که تاثیر مثبت یا منفی آن ها براساس پژوهش های گذشته به اثبات رسیده استبدین لحاظ در پزشکی شخصی عمدتا از تکنولوژی مایکرواری استفاده می شود.زیرا مایکرواری تنها به تعیین ژنوتایپ فرد در موتاسیون های شناخته شده می پردازد،نیازی به تعیین توالی ژنوم فرد ندارد.بنابراین بسیار ارزان و سریع می باشد.از تکنیک سیکونسینگ یا توالی یابی برای پیدا کردن موتاسیون های نو و بیماری زا که خاصه فرد می باشد استفاده می شود.ولی علاوه بر گران بودن،محدودیت دیگر این تکنیک این است،که حتی اگر تمام ژنوم فرد توالی یابی شود و موتاسیون های نوی را که خاص فرد هست شناسایی شود،سیکونسینگ نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا این موتاسیون ها بیماری زا هستند یا نه؟و تایید یا رد بیماری زا بودن این موتاسیون ها در نهایت نیازمند پژوهش های آزمایشگاهی و آنالیز بیوانفورماتیکی است.

بستر سازی ها

ریل گذاری های ضروری برای ارایه ی اصولی و ارزان سرویس پزشکی شخصی عبارت هستند از:

ایجاد آزمایشگاه مایکرواری

راه اندازی سرور کامپیوتری سرویس دهنده ویژه پزشکی شخصی

آموزش نیروی متخصص آشنا با مباحث ژنتیک،بیوانفورماتیک و آماری مطرح در پزشکی  شخصی

تشکیل کمیته ای متخصص که مسئولیت گرد آوری و استخراج موتاسیون های شناخته شده و اندازه تاثیرشان را از مقالات پژوهشی بر عهده دارد.

آشناسازی پزشکان با مفهوم پروفایل ژنتیکی،وراثت،برهم کنش ژن ها با محیط،و فنوتایپ های یک ژنی و چند ژنی

مثالی در تشریح اهمیت((مداوای شخص محور))

وارفارین داروی ضد انعقادی است که مانع لخته شدن خون می شود اما این دارو می تواند بنا بر پروفایل ژنتیکی افراد،نتایج متفاوتی داشته باشد.

این دارو در برخی بی اثر بوده و در بعضی دیگر باعث بروز عوارض جانبی شدید می شود.اطلاع پزشک معالج از خصوصیات ژنتیکی بیمار،می تواند در روند اقدامات پزشکی،آزمایش و خطا را به حداقل رسانده و حرکت به سمت بهبودی را تسریع نماید.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (753)
کد خبر: 84

  • پزشکی شخصی یا مداوای شخص محور