X
25

التهاب کبدی سطح کلسترول را افزایش می دهد.

التهاب کبدی سطح کلسترول را افزایش می دهد.

تحقیقات جدید نشان می دهد که فرآیند های التهابی در کبد منجر به افزایش سطح کلسترول خون در افراد مبتلا به دیابت می شود و متعاقب آن سبب بروز بیماری های عروقی می گردد.در این تحقیق مکانیسم جدیدی که پیش از این ناشناخته بود،معرفی گردید.

دانشمندان مرکز هلمهولتز در مونیخ و دانشگاه فنی مونیخ با همکاری مرکز تحقیقات SFB1118 نفر در بیمارستان دانشگاه  در این تحقیق حضور داشتند و مقاله ی آنها در مجله Report Cellمنتشر گردید.

بیماری های عروقی نقش مهمی در عوارض دراز مدت دیابت بازی می کنند.بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت بستری بیماران دیابتی (75%)و علت 50 درصد از کل مرگ و میر بیماران دیابتی می باشند.یک عامل مهم برای آترواسکلروز،اختلالات گردش خون،عوارض عروقی و افزایش کلسترول است.

حتی اگر به خوبی قند خون کنترل گردد،برخی افراد مبتلا به دیابت در معرض خطر بالاتری برای عوارض دراز مدت این بیماری هستند.ما در این تحقیق به جستجوی علت زمینه ای این موضوع پرداختیم،دکتر دیاز و پروفسور هرزینگ از TUMاثر فرآیمد های متبولیکی مختل شده بر عوارض بلند مدت دیابت را برسسی نمودند.

در این مطالعه،محققان بر روی فرآیندهای التهابی که وقوع آنها در بسیاری از اختلالات متابولیکی مانند دیابت نوع2 و چاقی شناخته شده است و به طور قابل توجهی منجر به عوارض طولانی مدت این بیماری ها می شوند،تمرکز کردند.

آها به طور خاص بر روی سیتوکین التهابی الفا TNF_ یا Tumor necrosis factor تمرکز کردند که سبب القاء تولید گونه های فعال اکسیژن یا ROSدر کبد می شود.محققان نشان دادن که این گونه های فعال اکسیژن سبب غیر فعال شدن فاکتور رونویسی Gabpیا GA_binding proteinمی گردد.در مدل های آزمایشی،گاهی غیر فعال شدن GApbمنجر به مهار پروتئین AMPKمی گردد که در نتیجه مقادیر بیشتری کلسترول در کبد تولید می شود و به دنبال آن علائم آترواسکلروز در فرد ظاهری می گردد.

نقش کلیدی حفظ هموستازی کبدی و چربی های سیستمیک این داده ها نشان می دهد که کبد نقش کلیدی در توسعه بیماری های عروقی شایع در دیابت بازی می کند.Gabpیک تنظیم کننده مولکولی مهم در ارتباط بین التهاب،هموستازی کلسترول و آترواسکلروز بدون اثرات محافظتی GAbp،فرد دچار هایپر کلسترولمی و افزایش رسوب چربی در شریان ها می شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (483)
کد خبر: 82

  • التهاب کبدی سطح کلسترول را افزایش می دهد.