X
24

ژن درمانی از طریق پوست در درمان بیماری ها از جمله چاقی

ژن درمانی از طریق پوست در درمان بیماری ها از جمله چاقی

با استفاده از CRISPR و گرافت های پوستی،محققین سطح انسولین را به منظور کاهش وزن،افزایش داده اند.

تیمی از محققین دانشگاه شیکاگو توانسته است بر چالش های محدود کننده ژن درمانی غلبه کنند و نشان دادند که چگونه رویکردی جدید با پیوند پوست می تواند ژن درمانی طیف وسیعی از بیماری های انسانی را تسهیل کند.در مطالعه ای که در اوایل آگوست در Cell stem Cell به چاپ رسیده است شکل جدیدی از ژن درمانی را توصیف می کند که از طریق پیوند پوستی صورت می گیرد و می تواند منجر به درمان دو بیماری مرتبط و بی نهایت شایع شود:

دیابت نوع دو و چاقی،در این مطالعه جدید محققان مدل پیوند موش به موشی را در جانوران با سیستم ایمنی سالم ارائه کرده اند و بر این باورند که این پلت فرم این پتانسیل را دارد که منجر به ژن درمانی های بی خطر و با دوامی می شود که روزی بتوان از آن در مورد بیماری های انسانی استفاده کرد.

در مطالعه ای که به چاپ رسید،محققین ژنی برای پپتید شبه گلوکاگون 1 را وارد سلول  کردند که که هرمونی است که پانکراس(لوزالمعده)را تحریک به ترشح انسولین انسولین می کند.این انسولین اضافی گلوکز اضافی را از خون بر می دارد و مشکلات مربوط به دیابت را مهار می کند.پپتید 1 می تواند خالی شدن معده را به تاخیر بی اندازد اشتها را کاهش دهد.با استفاده از CRISPRمحققین ژن 1 را مدیفه کردند و موتاسیونی را درون آن ایجاد کردند که موجب افزایش نیمه عمر هورمون در جریان خون می شود.

یک پروموتور القا کننده نیز به این ژن چسبانده شده است که آن ها را قادر می سازد که در زمان مقتضی و تحت تیمار با آنتی بیوتیک دوکسی سیکلین،GLP1بیشتری تولید کنند.آن ها این ژن را به سلول های پوست وارد کردهو آن ها را در محیط کشت آزمایشگاه تکثیر کردند.با استفاده از این سلول های پوستی،محققین ارگانوئید های پوستی را تولید کردند و آن ها را به پوست موش های دارای سیستم ایمنی سالم پیوند کردند.هیچ اثری از رد پیوند مشاهده نشد.زمانی که موش غذای حاوی مقادیر اندک دوکسی سیکلین را مصرف کرد،شروع به آزاد سازی سطوح وابسته به دوزی از GLP1درون خون کرد.این امر خود موجب افزایش سطح انسولین در خون و کاهش سطح گلوکز خون شد.زمانی که محققین موش های طبیعی و موش های تغییر ژن یافته را با رژیم غذایی پر چربی تغذیه کردند،در هر دو گروه آن ها چاق شدند.زمانی که در هر دو گروه سطوح متنوعی از دوکسی سیکلین به رژیم غذایی شان اضافه شد،تا آزادسازیGLP1در آنها القا شود،در موش های طبیعی آنها دچار اضافه وزن شدند و موش های بیان کننده GLP1دچار کاهش وزن شدند.بیانGLP1،سطح گلوکز را پایین آورد و مقاومت انسولینی را کاهش داد.در مجموع این داده ها نشان داد  که ژن درمانی پوستی با بیان القایی GLP1می تواند برای درمان و مهار چاقی و دیابت استفاده شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (547)
کد خبر: 81

  • ژن درمانی از طریق پوست در درمان بیماری ها از جمله چاقی