X
17

ژن های ما انتخاب ما

ژن های ما انتخاب ما

دیوید گلدمن در تشریح فردیت نوروژنتیکی،نمونه های حقوقی،سیاسی،پزشکی و اخلاقی را بر می شمرد تا نشان دهد فرآیند مادام العمری وجود دارد که از طریق ژنوتیپ های فردی،اصول مولکولی و فیزیولوژیکی به صورت تصادفی در موازات اثرات محیطی،بر آنچه انتخاب می کنیم و انتخاب نمی کنیم سایه افکنده است.

پرفسور دیوید گلدمن یکی از تاثیر گذار ترین نوروژنیست های جهان و بنیانگذار آزمایشگاه نوروژنتیک در موسسه ملی بهداشت است.

دانشجویان رشته های پزشکی و محققانی که در ژنتیک انسانی،ژنتیک پزشکی،ژنتیک رفتاری و نوروژنتیک فعالیت دارند،می توانند از این کتاب تاثیر گذار،بهره مند شوند.

این استاد مشهور عصب شناسی در بخشی از کتاب با تکیه بر مصادیق واقعی و موارد اثبات شده عنوان می کند ژن ها می توانند باعث افسردگی،اضطراب،خشونت و حتی خودکشی شوند.

ژن ها در برخی باعث رفتار<<انعطاف پذیرانه>>شده و بعضی را به سوی سرسختی و عدم متابعت سوق می دهند.

مفهوم اراده ی آزاد،پس از مطالعه این کتاب نیازمند تعریف جدیدی خواهد بود.سوال اختصاصی این است آیا مردم آزادانه انتخاب می کنند یا ژن ها،رفتار آدمی را رقم می زند؟

گلدمن ثابت می کند پاسخ هر دو سوال مثبت است.فردیت،نوروژنتیکی،نظریه ای جدید با مفاهیمی عمیق است که دیوید گلدمن بر اساس آن دری تازه به رفتار شناسی انسان گشوده است.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (705)
کد خبر: 75

  • ژن های ما انتخاب ما