X
16

99درصد از میکروب های بدن انسان ناشناس مانده است

99درصد از میکروب های بدن انسان ناشناس مانده است

پژوهشگران در دانشگاه استنفورد پس از تحقیقی آکادمیک دریافتند 99درصد از میکروب های موجود در بدن انسان هنوز هم ناشناخته هستند.

میکروب های بسیار زیادی در بدن انسان ساکن اند که علم درباره اغلب آنها اطلاعات کمی دارد.

این تحقیقات جدید بر روی بخش های خارجی DNAکه در بدن انسان در گردش است،یافته اخیر را رقم زده است.

محققین استفورد که درحال بررسی دلائل رد شدن عضو پیوندی از سوی سیستم ایمنی بودند،به طور تصادفی با حجمی از میکروب های ناشناخته مواجه شدند.

آنها در حین این بررسی به جای روش معمول یعنی نمونه برداری از بافت،آزمایش خون را نتد پژوهش خود قرار دادند.

ایده این کار اساسا به این دلیل پدید آمد که اگر آنها قطعاتی از DNAاهدا کننده ی عضو را در خون بیمار مشاهده می کردند،می توانست دلیل مناسبی برای رد پیوند باشد.

این تکنیک درکنار مزایایی که برای تشخیص رد پیوند داشت،توانست بینش هایی را در مورد میکروبیوم شخص(هزاران باکتری،ویروس و دیگر میکروب هایی که در سر تا سر بدن زندگی می کنند.)ارائه دهد.

این تیم دریافتند که از تمام DNAهای غیر انسانی که در بدن فرد شناور بودند،99درصد از آنها در پایگاه های موجود ژنتیکی هیچ مشابهی ندارند.

این تیم سپس تصمیم به طبقه بندی تعداد زیادی از این DNA های ناشناخته کرده و دریافتند که اکثر آن متعلق به یک گروه عمومی به نام پروتئوباکتریایی است که <<اشریشیا کلی>>و<<سالمونلا>>همراه بسیاری دیگر در شمار آن قرار دارند.

با اینکه بسیاری از میکروب ها در بدن انسان زندگی می کنند،جای تعجب نیست که علم تا کنون نتوانسته است که همه ی آنها را شناسایی کند و محققان می گویند که طی سالیان اخیر توجه دانشمکندان بیشتر معطوف به چند گونه جالب توجه بوده است.

گام بعدی این محققان استفاده از این تکنیک بر روی میکروبیوم حیوانات دیگر برای شناسایی ویروس هایی است که می تواند به طور بالقوه به انسان منتقل شده و موجب بیماری های پاندمی(همه گیر)مانند آنفولانزا مرغی و آنفولانزا با منشا خوکی شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (531)
کد خبر: 74

  • 99درصد از میکروب های بدن انسان ناشناس مانده است