X
09

سنجشی خانگی برای اطلاع از وضعیت سلامتی قلب

سنجشی خانگی برای اطلاع از وضعیت سلامتی قلب

اگر در حال نشسته قادر به لمس انگشتان پاهای خود نبودید مجله آمریکایی<<قلب و فیزیولوژی گردش خون>>توصیه کرده است بعد از این ناکامی هرچه سریعتر به یک پزشک متخصص قلب مراجعه کنید.

اخیرا مجله آمریکایی<<قلب و فیزیولوژی گردش خون>>نتیجه ی یک مطالعه گسترده ی پزشکی را منتشر ساخته که در آن526 شرکت کننده 20 تا 83 ساله سعی کردند حرکت ورزشی ساده ای را انجام دهند که تعیین کننده ی سلامت یا بیماری قلب آن ها بود.آن ها در حالت نشسته باید نوک انگشتان پای خود را لمس می کردند.

محققان این تحقیق در تگزاس دریافتند بین انعطاف پذیری عروق قلب و قابلیت نرمش و خم و راست شدن بدن به ویژهدر افراد بالای 40 سال ارتباط معناداری وجود دارد.در این نتیجه گیری علمی،آنها اعلام کردند،افرادی که در یک وضعیت ورزشی ساده،قادر به لمس نوک انگشتان پای خود نیستند،باید هرچه سریتر به متخصص قلب مراجعه کنند.

محققان عنوان کردند:

اگر در مورد وضعیت قلب خود نگران هستید و می خواهید از سلامتی قلبی خود مطمئن شوید،این روش به طور قطع یاری تان می کند.دو ویژگی ساده و آسان بودن این سنجش،امکان انجام آن را در منزل ممکن کرده است.همه چیزایی که باید انجام دهید این است که با دست ها انگشتان پای خودرا بگیرید و اگر بتوانید این کار را انجام دهید،در وضعیت خوبی قرار دارید و قلب شما هنوز سالم است.

بررسی سلامتی 526 داوطلب آزمایش لمس انگشتان پا،نشان داد که افرادی که انعطاف بدنی مناسبی داشتند،بنابراین با بکارگیری روش مذکور،سلامتی قلب مورد سنجش قرار گرفته و می توان بدون هزینه و انرژی قابل توجه،شناختی هرچند مقدماتی درباره وضعیت قلب خود بدست آورد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (517)
کد خبر: 70

  • سنجشی خانگی برای اطلاع از وضعیت سلامتی قلب