X
01

ژن ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

ژن ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند

نتایج یک بررسی نشان می دهد؛سلامت دندان ها به رژیم غذایی فرد و بهداشت دهان بستگی دارد و به ژن ها مربوط نمی شود.

به گزارش شینهوا،در این بررسی که با هدف مطالعه نقش ژن ها و میکروبیوم دهان در شکل گیری پوسیدگی دندان ها تحت تاثیر ژن ها نیست.

محققان آمریکایی در این بررسی،گونه خاصی از باکتری را معرفی کردند که می تواند از طریق محیط حاصل شود و قابلیت ایجاد پوسیدگی دندان ها را دارد.

در این بررسی جدید محققان به مطالعه دقیق تر گونه خاصی از باکتری در 485 دو قلوی پنج تا 11 ساله همسان و غیر همسان پرداختند تا تصویری از میکروبیوم دهان آنان بدست آید.

بررسی دو قلوهای همسان و غیر همسان روشی شناخته شده برای مطالعه نقش وراثت و محیط است.همچنین این مطالعه روی کودکان انجام گرفت زیرا به گفته محققان میکروبیوم دهان با افزایش سن به سرعت تغییر می کند،همچنین کودکان دو قلو در یک محیط مشترک رشد داشته اند.

به گزارش ایسنا،نتایج این مطالعه نشان داد:تشابه میکروبیوم دهانی در دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای غیر همسان بیشتر بوده که نشان دهنده نقش ژنتیکی بر نوع باکتری موجود در دهان است.هر چند گونه باکتری که بیشتر به وراثت مرتبط بود نقشی در تشکیل پوسیدگی دندان نداشته است.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (938)
کد خبر: 67

  • ژن ها نقشی در پوسیدگی دندانی ندارند