X
13

پیوند لثه

پیوند لثه

اسکار ها و بافت نرم اضافی که هنگام لبخند زدن دیده میشوند میتوانند یک مشکل استتیک تلقی شده و بنابراین پیشگیری از وقوع این گونه عوارض به دنبال جراحی پلاستیک_استتیک پریودونتال و جراحی ایمپلنت امری ضروری است به خصوص به این دلیل که اصلاح موفقیت آمیز این مشکلات بسیار دشوار و غیرقابل پیش بینی است.شکل گیری اسکار معمولا نتیجه دهی سنس زخم است که به واسطه التیام ثانویه ایجاد میشود.با این حال،تجربه کلینیکی نشان داده است که پیشگیری قطعی از اسکار ناشی از برش های افقی امکان پذیر نیست حتی در مواردی که برش بسیار دقیق طراحی شده و التیام بدون مشکل انجام شده  باشد.برخلاف اصلاح اسکار های عمودی ،اصلاح اسکار افقی  به ندرت موفقیت امیز است .بنابراین ،تا حذ امکان باید از انجام برش های افقی در ناحیه استتیک اجتناب شود.

باید سعی شود تا اسکار برش افقی با یک فرز الماسی زبر و خشن محو شود .با این حال ،برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب از نظر زیبایی ،معمولا لازم است بافت  اسکار عمودی با برش های عمیق وج شکل برداشته شده و بافت باقی مانده اندکی متحرک شده و به صورت لایه لایه بخیه میشود.بهم رسیدن دقیق لبه های زخم امری حیاتی است.

تاتو ها ممکن است به واسطه رسوب پارتیکل های فلزی در بافت نرم ایجاد شوند.

می توان با یک فرز الماسی زبر و خشن رسوبات سطحی را برداشت ولی نباید این روش را برای بافت های عمقی بکار برد.بنابراین معمولا لازم است کل ناحیه تاتو شده را برداشت .باید اطمینان حاصل کرد که کل بافت همبند ساب اپییتلیالی برداشته شده و تنها پریوست روی استخوان زیرین باقی مانده است.نوتاحی کوچک تاتو را میتوان با همان شیوه اسکار های عمودی برداشته و با تکنیک جراحی میکروسکپی  بخیه زد.در این حالت،پروگنوز خوب خواهد بود.در صورت برداشت نواحی وسیع مخاط، زخم بازمانده و باید به صورت ثانویه التیام یابد که در نتیجه،زیبایی نتیجه درمان در هاله ای از ابهام قرار خواهند گرفت.

استفاده از پبوند لثه بسیار ضخیم بافت همبند به خصوص برای درمان تحلیل لثه ممکن است به شکل گیری بافت اضافه منجر شده که به صورت یکنواخت و یکدست با بافت نرم اطراف ترکیب نشده و بنابراین بعد از تکمیل التیام به یک مشکل زیبایی بدل میشود.با یک تیغ جراحی و یا یک فرز الماسی زبر،نسبتا به سادگی میتوان بافت اضافی را برداشت.شپش زخم با گذاشته میشودتا به صورت ثانویه التیام پیدا کند.پیش آگهی بهبود وضعیت استتیک،مطلوب است.

1)اسکار های افقی:معمولا اصلاح قابل پیش بینی امکان پذیر نیست.

2)اسکار های عمودی:با برش های عمیق وج شکل بافت اسکار عمودی را برداشته،بافت نرم مجاور را متحرک کرده و به صورت لایه لایه بخیه کنید.

3)تاتو:نواحی کوچک تاتو مشابه اسکار های عمودی درمان میشوند.تاتو های بزرگ را به طور کامل بریده و زخم را باز بگذارید تا به صورت ثانویه التیام پیدا کند.

4)بافت اضافی:با یک تیغ جراحی یا فرز الماسی زبر بافت اضافی را بردارید.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (599)
گروه خبر: پیوند لثه
کد خبر: 316

  • پیوند لثه