X
01

بررسی آلودگی باکتریایی یونیت های بخش ترمیمی

بررسی آلودگی باکتریایی یونیت های بخش ترمیمی

بررسی آلودگی باکتریایی یونیت های بخش ترمیمی

کنترل انتقال عفونت در محیط کار دندانپزشکی به دلیل تماس مداوم با ترشحات آلوده دهانی و آغشته به خون بیماران جزء اولویت های ویژه در مراکز دندانپزشکی می باشد.ماهیت بسیاری از اعمال دندانپزشکی به گونه ای است که باید روش های خاصی برای جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم ها بین پرسنل دندانپزشکی و بیماران اتخاذ گردد.با توجه به افزایش روز افزون مبتلایان به بیماری های عفونی نظیر ایدز و هپاتیت و با در نظر داشتن این مسئله که تمام بیماران عفونی را نمی توان با توجه به تاریخچه،معاینه و تست های آزمایشگاهی تشخیص داد؛باید تمام بیماران را عفونی تلقی کرد و پرهیز از تماس با خون و مایعات بدن تمام بیماران باید به طور جدی اجرا شود.به طور کلی انتشار ذرات معلق و ترشحات در محیط دندانپزشکی یکی از راه های انتقال عفونت در دندانپزشکی است.آیروسل ها ذرات معلق جامد،مایع یا ترکیبی از مایع و جامد هستند که بر اساس تعریف Micik  قطری کمتر از 50 میکرون دارند و می توانند برای مدت ها در محیط  باقی بمانند.وی ذرات بزرگتر از 50 میکرون را مواد مترشحه نامید.

تجهیزات و سطوح موجود در یک مطب یا مرکز دندانپزشکی به طور مداوم در معرض ذرات معلقی می باشند که آلوده به خون و بزاق بیماران است.بیشتر آلودگی این ایروسل ها  از نوع کوکسی های گرم مثبت استرپتوکوک ویریدانس و استافیلوکوک می باشد.

سطوح کلینیکی در مطب دندانپزشکی مستقیما با بیمار در تماس نیستند؛اگرچه می توانند در طی کار آلوده شده و سپس به عنوان منبع آلودگی میکروبی عمل کنند.این سطوح می توانند به طور مستقیم از طریق پخش ذرات معلق و پاشیدن خون،بزاق و آبی که حاوی مایعات بدن می باشد،یا از طریق تماس با وسایل دندانپزشکی آلوده و یا تماس با دستکش آلوده DHCW آلوده شوند.میکروارگانیسم ها سپس می توانند به سایر وسایل و یا دست شاغلین حرف پزشکی و یا بیماران منتقل شوند.کلید چراغ ها،کلید های کنترل یونیت،کلید های کنترل صندلی،زیر سری،دسته ی هندپیس،قسمت tray یونیت (محل قرار دادن سینی وسایل )،شلنگ هند پیس،پوآر آب و هوا،تابوره یا صندلی دندانپزشکی مثال هایی از سطوح کلینیکی هستند.

بیماران با سابقه ی بیماری رماتیسم قلبی،اندو کاردید،پرولپس دریچه ی میترال،دریچه قلبی مصنوعی و یا پروتز های مفصلی،حساسیت ویژه ای نسبت به عفونت دارند.

بهداشت صحیح دست ها و استفاده از ppe یا وسایل حفاظت شخصی نظیر دست کش یک بخش ضروری در کاهش پتانسیل انتقال عفونت از طریق چنین سطوحی است.اما مسئله ی مهمتر استفاده از پوشش های محافظ یا تمیز و ضد عفونی کردن این سطوح در فواصل بین بیماران است.برای جلوگیری از عفونت متقاطع ، مراکز دندانپزشکی باید از یک پروتکل استاندارد برای گذاشتن و برداشتن پوشش ها پیروی کنند.این سطوح چنانچه توسط پوشش های مناسب محافظت نشوند باید پس از درمان هر بیمار،تمیز و ضد عفونی شوند.

Walker و همکاران به بررسی بیوفیلم و آلودگی میکروبی در محیط دندانپزشکی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در این محیط بیش از هزار گونه باکتریایی وجود دارد همچنین در تحقیقی که توسط مهدویان و همکاران بر روی آلودگی باکتریایی یونیت های بخش پروتز دانشگاه دندانپزشکی مشهد انجام شد،قسمت های زیادی از یونیت ها مورد بررسی قرار گرفت و اهمیت استفاده از ماده ی ضدعفونی کننده جهت از بین بردن میکرو ارگانیسم ها نشان داده شد.در تحقیق نصوحی و همکاران نیز اثر سه نوع محلول ضدعفونی کننده بر روی قسمت های مختلف یونیت های دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اختلاف معنی داری بین این سه نوع محلول در ضد عفونی سطوح یونیت ها وجود ندارد.

هرچند مسئله استفاده از روکش های یکبار مصرف بر روی برخی از سطوحی که توسط دندانپزشک لمس می شود؛پذیرفته شده است،اما به نطر می رسد،برخی از قسمت های یونیت اغلب بدون پوشش مانده و از نظر رعایت اصول کنترل عفونت مورد بی توجهی قرار می گیرند.تابوره یا صندلی دندانپزشکی یکی از مواردی است که به دلیل مجاورت با یونیت دندانپزشکی و محل انجام اعمال دندانپزشکس مستعد انواع آلودگی می باشد. سطح تابوره می تواند به طور مستقیم بر اثر پراکنده شدن خون و بزاق و نیز از طریق پدیده پخش میکرو ارگانیسم ها در هوا آلوده شود.همچنین سطح تابوره به ویژه قسمت پشتی آن می تواند از طریق تماس دستکس دندانپزشک با آن آلوده شود.تجربه نشان داده است اکثر دانشجویان و شاغلین حرف پزشکی در حین انجام درمان های دندانپزشکی به دفعات با دستکش آلوده تابوره را جابه جا کرده و از این طریق باعث انتقال غیر مستقیم آلودگی ها می شوند.چراغ یونیت نیز می توانند در اثر پخش آئروسل ها و یا تماس با دستکش هنگام تنظیم نور چراغ آلوده شود.اگر چه دسته چراغ به وسیله فویل الومینیومی یا پلاستسک پوشیده شود ولی کلید روشن و خاموش چراغ بدون پوشش بوده و احتمال آلودگی آن وجود دارد.دستگیره ی تابلت یا قسمتی که سینی وسایل روی آن قرار می گیرد نیز از دیگر قسمت هایی است که ممکن است مورد غفلت قرار گرفته و بدون پوشش باقی بماند .این دستگیره،همان جایی است که به دفعات توسط دندانپزشک برای دور یا نزدیک کردن سینی وسایل لمس می شود.

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (614)
کد خبر: 28

  • بررسی آلودگی باکتریایی یونیت های بخش ترمیمی