X
29

لود فانکشنال:بارگذاری فوری ایمپلنت دندان

لود فانکشنال:بارگذاری فوری ایمپلنت دندان

نظریه اولیه ی برانمارک تاکید زیادی بر عدم بارگذاری ایمپلنت دندان در طی دوره ی ترمیم داشت.بدین صورت که بعد از 6 ماه ایمپلنت ها اکسپوز و بازسازی های پروتزی آغاز می شد.بعد از آن محققان نتایج موفقیت آمیز بارگذاری فوری را گزارش کردند.برای لودینگ فوری حرکات بیش از 20 میکرومتر در ایمپلنت دندان قابل تحمل نمی باشد.تکنیک جراحی مناسب،کیفیت استخوانی خوب و به هم وصل کردن ایمپلنت ها در این تکنیک ضروری است.نقش ثبات اولیه فاکتوری است که به طراحی ایمپلنت دندان،کیفیت استخوان و تکنیک جراحی بستگی دارد.بنابراین در واقع به جای واژه ی لود فوری،عملکرد فوری صححیح تر است.از زمان 1970،یکی از اصول اصلی برای دستیابی به استئواینتگریشن(جوش خوردن استخوان به ایمپلنت در ناحیه دنده شده ایمپلنت)ایمپلنت،دوره ی زمانی سه ماهه بدون لود در مندیبل و 6 ماهه در ماگزیلا بوده است.با حضور طرح های جدید و رشد برداشت های ما از اصول بیولوژیک استئواینتگریشن،نیاز به درمان های بدون لود در برخی بیماران به چالش کشیده شده است.در سالهای اخیر نشان داده شده است که تماس استخوانی ایمپلنتی بیشتر و سریعتر در اطراف ایمپلنت هایی با سطح خشن نسبت به ماشینی و صاف ایجاد می شود و به همین علت امکان لودینگ سریعتر این ایمپلنت ها نسبت به مدل های اولیه وجود دارد.به علاوه تعداد زیادی مطالعات کلینیکی گزارش کردند که لود فوری ایمپلنت ها با پروتز موقتی به دنبال جراحی مرحله اول یک روش جایگزین مناسب درمانی است.ثبات اولیه و حداقل حرکات ریز برای استئواینتگریشن لازم است.به طور معمول روش های مرحله ای برای ثبات و جلوگیری از حرکات ریز ایمپلنت دندان ها توصیه می شود.در این حالت دندانپزشک به مدت 6 ماه بعد از کاشت ایمپلنت دندان به آن نیرویی وارد نمی کند.اما گاهی تقاضای کاهش زمان،راحتی و زیبایی بیشتر،دندانپزشک را به بارگذاری فوری ایمپلنت ها ترغیب می کند.

لود فوری منجر به کوتاه شدن زمان درمان برای بیماران می شود،یک مرحله از جراحی را حذف می کند و اجازه ی استفاده از یک روکش موقتی ثابت را بلافاصله بعد از درمان فراهم می کند.همچنین به علت عدم نیاز به استفاده از پروتز متحرک موقتی،ریسک تروما کاهش می یابد.با این حال از آنجا که برخی مطالعاتمیزان موفقیت ایمپلنت ها را به دنبال لود فوری کمتر از حالت معمول می دانند،بیماران باید در مورد احتمال از دست رفتن ایمپلنت دندان آگاهی داشته باشند.

لود فوری ایمپلنت ها نیاز به یک تکینک دقیق و قابل پیش بینی چه در جراحی و چه در روکش موقتی دارد.کشیدن آتروماتیک دندان،قرار دهی دقیق ایمپلنت،پیوند با مواد مناسب،استفاده صحیح از غشاء های مانع و ساخت روکش موقتی با جفتگیری دو فک و گیر مناسب از جمله ی این موارد است.بنابراین دندانپزشک باید از نتایج آماری در تکنیک های مختلف و فاکتور های ترمیم بافتی و پروتکل لودینگ ایمپلنت دندان به خوبی مطلع باشد.

لغت شناسی

بارگذاری فوری یک ایمپلنت فقط شامل جراحی یک مرحله ای نیست،بلکه در واقع در همان جلسه جراحی یا اندکی بعد از آن ایمپلنت با یک روکش موقتی یا نهایی لود می شود.پروتکل بارگذاری فوری به پروتز ایمپلنتی گفته می شود که در عرض 2 هفته از جایگذاری ایمپلنت در تماس سطح جونده قرار گیرد.بارگذاری زودرس به یک روکش متکی بر ایمپلنت اطلاق می شود که بین 2 هفته تا 3 ماه بعد از جایگذاری ایمپلنت دندان در اکلوژن قرار گیرد.بارگذاری تاخیری یا مرحله به مرحله به روکش ایمپلنتی گفته می شود که بیشتر از 3 ماه بعد از جایگذاری ایمپلنت دندان تحت نیروی اکلوزال(سطح جونده دندان)قرار بگیرد.

دلیل منطقی برای لودینگ فوری ایمپلنت دندان

سطح تماس استخوان در روز جایگذاری ایمپلنت دندان در مقایسه با 3 ماه بعد به مراتب قوی تر است.به دنبال جایگذاری جراحی،استخوان لاملار و مینرالیزه در محل جراحی به استخوان جنینی غیر ارگانیزه و کمتر مینرالیزه ترمیم شده،در نزدیک ایمپلنت دندان تبدیل می شود.در طول 3تا6 هفته بعد از جایگذاری ایمپلنت،سطح تماس ایمپلنت و استخوان در ضعیف ترین وضعیت خود بوده و بیشتر در معرض خطر لود اضافی قرار دارد.چون ترومای جراحی باعث ریمودلینگ استخوان در سطح تماس با ایمپلنت می شود.

دلایل تروما شامل آسیب حرارتی و میکرو فرکچر(ترک های ریز)استخوان هنگام جایگذاری ایمپلنت است.براساس پروتکل لودینگ فوری می توان ایمپلنت را در استخوان با نیروی 45تا 60 نیوتن بر سانتی متر سفت کرد.این مفهوم کمک می کند تا متوجه شویم ایمپلنت دندان فیکساسیون محمکی دارد و در استخوانی با کیفیت مطلوب قرار گرفته است.

روش جراحی کلاسیک دو مرحله ای امکان ترمیم را به مدت 3 تا 6 ماه فراهم می کند.بنابراین مقدار زیاد استخوان جنینی که برای ترمیم ترومای اولیه جراحی فرم گرفته با استخوان لاملار جایگزین می شود.استخوان لاملار مقاوم تر بوده و می تواند به محیط مکانیکی پاسخ مناسبی دهد.منطق لودینگ فوری کاهش خطر شکل گیری استخوان جنینی است.با اینکار به استخوان لاملار امکان بلوغ سریعتر داده می شود تا توانایی تحمل لود اکلوزال افزایش یابد.

دندانپزشک می تواند سطح فانکشنال لودینگ را در سطح تماس ایمپلنت دندان افزایش دهد.افزایش تعداد ایمپلنت ها گیر روکش را نیز افزایش داده و تعداد پونتیک ها کاهش می یابد.دندانپزشک می تواند با افزایش اندازه ایمپلنت ها سطح ساپورت ایمپلنت دندان را نیز افزایش دهد.هر 3 میلی متر افزایش طول می تواند سطجح ساپورت را 20% افزایش دهد.افزایش طول در کاهش استرس در سطح تماس استخوان مزیتی ندارد،اما به ثبات اولیه کمک می کند.لذا طول ایمپلنت برای لودینگ فوری به خصوص در استخوان های نرم تر اهمین بیشتری پیدا می کند.سطح عملکرد هر ایمپلنت اساسا به عرض و طراحی آن بستگی دارد.در نتیجه پهنای ایمپلنت دندان نسبت به طول آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کشیدن دندان،کاشت فوری،پیوند و لودینگ

حفره های کشیده شده را می توان مطابق زیر طبقه بندی کرد:

-درجه یک:با ایمپلنت پر می شود.

-درجه دو:فضای مثلثی یا بیضوی باقی می ماند.در نوعی از دو حجم فضا زیاد است،ولی همچنان ارتفاع عمودی از دست نرفته است.

درجه سه:صفحه ی فاسیال از دست رفته(از دست رفتن فضای افقی)

درجه چهار:از دست رفتن فضای افقی و عمودی.

در نوع یک و دو و نوع خفیف سه میتوان همزمان با کشیدن دندان ایمپلنت دندان را قرار داد.در نوع سه شدید و نوع چهار بهتر است ایمپلنت به طور تاخیری کاشته شود.کشیدن دندان باید به گونه ای باشد که حداقل میزان استخوان برداشته شود و استخوان مجاور آسیب نبیند حداقل نیروی ثبات مورد نیاز برای لود فوری در ناحیه،35 نیوتن بر سانتی متر است.اگر این نیروی ثبات اولیه اعمال شد و ایمپلنت در حال چرخش بود،نباید لود فوری صورت گیرد.

ایمپلنت هایی که به طور فوری لود شوند،در شرایط زیر موفق اند:

تعداد کافی ایمپلنت دندان

ثبات اولیه کافی

به هم وصل شدن ایمپلنت ها

استفاده از ایمپلنت های با سطح خشن

کاشت فوری ایمپلنت دندان بعد از کشیدن دندان مزایای زیادی دارد:

تحلیل استخوان کمتر

زمان درمان سریعتر و موقعیت دادن ساده تر ایمپلنت

در نواحی زیبایی،حتی در مواقعی که به بازسازی نیاز دارند،انتخاب اول کاشت فوری ایمپلنت است.

لود فوری در ایمپلنت هایی که در نواحی بی دندانی و یا در ساکت های تازه با میزان کافی استخوانی کاشته می شوند،موفقیت بالایی دارند.بسیاری از مطالعات تفاوت زیادی را در میزان موفقیت ایمپلنت هایی که در حفره دندانی کشیده شده تازه و نواحی بی دندانی کاشته می شوند،نشان نمی دهند.باید توجه کرد که امروزه نیازهای زیبایی در بیماران افزایش پیدا کرده است و استفاده از روش های کاشت فوری ایمپلنت دندان و لود فوری آن رو به افزایش است.در مواقعی که میزان اندکی از پیوند استخوان همراه لود فوری مورد نیاز است،نیز نتایجی موفقیت آمیز گزارش شده است.ساخت روکش موقتی روی ایمپلنت دندان فوری منجر به حفظ پاپیلا(لثه مثلثی بین دندان) در ناحیه می شود

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (590)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 188

  • لود فانکشنال:بارگذاری فوری ایمپلنت دندان