X
27

ایمپلنت دندان در ناحیه زیبایی

ایمپلنت دندان در ناحیه زیبایی

معرفی

امروزه ایمپلنت دندان برای بازسازی تک دندانی و بی دندانی های ناحیه ای و کامل به کار می رود.علاوه بر عملکرد،زیبایی یکی از فاکتور های اساسی در ناحیه زیبایی است.مشکل اصلی در بی دندانی های کامل،تحلیل استخوان باقی مانده برای قرار گیری صحیح ایمپلنت می باشد و راه حل در این موارد بازسازی استخوان فکی است.از طرف دیگر وقتی ایمپلنت دندان های یک سگمنت یا یک تک دندان را جایگزین می کنند،مشکل اصلی حفظ هماهنگی  ساختار لثه ای در ارتباط با دندان های مجاور است.ارزیابی ها می توانند نیاز به بافت نرم را مشخص کند.مخاط اطراف ایمپلنت دندان غنی از از الیاف کلاژنی است که موازی سطح ایمپلنت هستند.منابع هنوز تایید نکرده اند که حضور مخاط کراتینیزه در اطراف ایمپلنت ضروری می باشد.با این حال حضور حداقل 3میلی متر بافت فیبری غیر متحرک در اطراق ایمپلنت دارای مزایا ی زیر است : ثبات مارژینال، بهبود زیبایی و پروفایل، مقاومت در برابر آلودگی ها، تسهیل قالب گیری و پوشیده شدن تماس اباتمنتی ـ ایمپلنتی.

خط لبخند هماهنگ،عدم تفاوت در ارتفاع تاج کلینیکی بین دندان های مجاور، پاپیلاهای مشخص و مخاط بوکالی محدب با ضخامت کافی را باید به عنوان ملاحظات زیبایی در نظر گرفت.

موفقیت در ناحیه ی زیبایی فقط به کیفیت رستوریشن بستگی ندارد، بلکه به حفظ یا رژنراسیون بافت های سخت و نرم و به ویژه ثبات در پاپیلای مجاور و سطح مارجین لثه ای بستگی دارد.

ارزیابی طرح درمان ها

رایج ترین محل برای یک ایمپلنت تک دندانی سانترال و لترال های ماگزیلا هستند. جایگزینی تک دندان به جای سانترال ماگزیلا بعضا یکی از مشکل ترین درمان ها در ایمپلنت های دندانی محسوب می شود.

یک ایمپلنت کلاسیک دو قطعه ای باید دست کم 5/1 میلی متر از دندان مجاور فاصله داشته باشد.یک ایمپلنت یکپارچه ممکن است با قطر 5/2 تا 3 میلی متر ساخته شود،تا خود را باعرض کاهش یافته ی مزیودیستالی وفق دهد. می توان بسیاری از این ایمپلنت هارا تا فاصله ی 1 میلی متری دندان مجاور کار گذاشت. پس این ایمپلنت ها با عرض 5 میلی متری مزیودیستالی یک دندان از دست رفته مطابقت دارند.

مقدار عرض استخوان در دسترس باید دست کم 2 میلی متر بیشتر از قطر ایمپلنت دندان هنگام جایگذاری آن باشد.پس یک ایمپانت 5/3میلی متری دست کم به 5/5ملی متر عرض استخوانی نیاز دارد.نتیجه آگمنتیشن استخوانی در بعد عرضی بسیار قابل پیش بینی است.

نخستین عاملی که در انتخاب اندازه ی ایمپلنت دندان تاثیر گذار است بعد مزیودیستالی دندان از دست رفته خواهد بود.میانگین عرض میزیودیستالی دندان از دست رفته خواهد بود.میانگین عرض مزیودیستالی یک دندان سانترال(دندان شماره1)6-8 میلی متر در مردان و 1/8 میلی متر در زنان،لترال(دندان شماره 2)در مردان 6/6 میلی متر و در زنان 1/6 میلی متر است.کانین(نیش) در مردان 6/7 و در زنان2/7 میلی متر است.واضح است که بدنه ایمپلنت دندان نباید به اندازه ی تاج کلینیکی دندان طبیعی پهن باشد.سطح استخوان روی دندان طبیعی 2میلی متر زیر CEJاست.عرض دندان طبیعی در این سطح استخوان تا 5/5 میلی متر برای دندان سانترال،5/3 برای دندان لترال و 5/4 برای دندان نیش کاهش می یابد.

دومین عامل در تعیین قطر ایمپلنت دندان،فاصله ضروری تا ریشه دندان مجاور است.در نتیجه ایمپلنت باید در صورت امکان دست کم 5/1 میلی متر از دندان مجاور فاصله داشته باشد.

عامل بعدی تعیین کننده عرض یک ایمپلنت دندان قدامی،عرض فاسیوپالاتالی استخوان است.عرض استخوان باید آنقدر باشد تا دست کم 5/1 روی سطح فاسیالی ایمپلنت استخوان وجد داشته باشد.فاصله طبیعی بین ریشه ای بی دو دندان سانترال تقریبا دو میلی متر است گاهی فاصله بین این ریشه ها تا 5/0 میلی متر کاهش می یابد در نتیجه قطر ایمپلنت تک دندانی باید کمتر از ریشه دندان طبیع متناظر باشد تا فاصله بین ایمپلنتی کافی وجود داشته باشد.تفاوت در پروفایل پروتزی یک ایمپلنت 4 و 5 میلی متر ناچیز بوده،چرا که در هر طرف ایمپلنت تفاوت نیم میلی متر خواهد بود.پس وقتی جراح در این مورد شک دارد،باید از ایمپلنت دندان با قطر کمتر استفاده کنند.

وقتی ایمپلنت به جای سانترال ماگزیلا قرار گرفت،ممکن است ایمپلنت دندان به داخل کانال و پاکتی با عمق 10 میلی متر یا بیشتر در سطح مزیوپالاتال ایمپلنت ایجاد شود.هنگام جایگذاری ایمپلنت سانترال،جراح باید بافت پالاتال را کنار زده و سوراخ را با پروب اندازه گیری کند و در صورت لزوم ایمپلنت را دیستالی تر قرار دهد.این معمولا نیاز به یک ایمپلنت با قطر کمتر از حد عادی دارد.تا 5/1 میلی متر یا بیشتر فاصله تا دندان لترال حفظ شود.گاهی محتویات سوراخ باید خارج شده و پیوند استخوان در محل قرار داده شود.گاهی نیز نیاز به بالا بردن کف بینی است.

وقتی 6 دندان قدامی از دست رفته باشند،تعداد ایمپلنت ها به شکل قوس دندانی وابسته خواهد بود.در یک قوس مربع شکل ایمپلنت ها در ناحیه کانین قرار گرفته و به ایمپلنت های پشتی وصل می شود و این تعداد می تواند در صورت ضعف عوامل نیرو در بیمار کافی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (852)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 185

  • ایمپلنت دندان در ناحیه زیبایی