X
14

طرح درمان بارگذاری فوری ایمپلنت دندان

طرح درمان بارگذاری فوری ایمپلنت دندان

یک ایمپلنت دندان فوری در ناحیه زیبایی می تواند به راحتی حتی بدون بسته شدن اولیه ی بافت نرم و با استفاده از تکه های استخوان اتوژن به عنوان پر کننده ی بخش های خالی حفره به طور فوری بارگذاری شود.در ناحیه بی دندانی برای مدت طولانی،نواحی با ارتفاع حداکثر 7 میلی متر شایع هستند.در این ناحیه فاکتور هایی مثل زیبایی،خط لبخند و تکلم باید در نظر گرفته شوند.برای بدست آوردن ثبات اولیه ی کافی دریلینگ باید کمتر از مقدار معمول صورت گیرد.میزان استخوان کافی از لحاظ ارتفاع و ضخامت در ناحیه ی بین نیش بیشتر یافت می شود و این می تواند منجر به حذف مراحل سخت جراحی بازسازی فکی و یا ایمپلنت دندان زایگوماتیک شود.تکنیک All-ON-4نیز بر مبنای استفاده از همین میزان استخوان موجود در ناحیه قدام(زیبایی)فکی است.باید توجه کرد اگر چه بازسازی استخوان ماگزیلا نقش مهمی در بازسازی نمای ظاهری دارد،ولی انجام دادن آن آگاهی غیر ممکن است و این مهم باید به کمک بازسازی های پروتزی صورت گیرد.


کشیدن دندان،کاشت فوری،پیوند و بارگذاری

حفره های کشیده شده را می توان مطابق زیر طبقه بندی کرد:

-درجه یک:با ایمپلنت پر می شود.

-درجه دو:فضای مثلثی یا بیضوی باقی می ماند.در نوعی از دو حجم فضا زیاد است،ولی همچنان ارتفاع عمودی از دست نرفته است.

درجه سه:صفحه فاسیال از دست رفته است(از دست رفتن فضای افقی)

درجه چهار:از دست رفتن فضای افقی و عمودی.

در نوع 1 و 2 و نوع خفیف 3 می توان همزمان با کشیدن دندان ایمپلنت دندان را قرار داد.در نوع 3 شدید و و نوع 4 بهتر است ایمپلنت دندان به طور تاخیری کاشته شود.کشیدن دندان باید به گونه ای باشد که حداقل میزان استخوان برداشته شود و استخوان مجاور آسیب نبیند.حداقل تورک( نیرو چرخشی وارده بر ایمپلنت دندان)برای بارگذاری فوری در ناحیه،35 (N-Cm)است.اگر این تورک اعمال شد و ایمپلنت دندان در حال چرخش بود،نباید بارگذاری فوری صورت گیرد.

ایمپلنت هایی که به طور فوری بارگذاری شوند،در شرایط زیر موفق اند:

تعداد کافی ایمپلنت ها،ثبات اولیه کافی،اسپلینت(بهم وصل کردن)سخت ایمپلنت ها بهم،استفاده از ایمپلنت ها با سطح خشن.کاشت فوری ایمپلنت دندان بعد از کشیدن دندان مزایای زیادی دارد:

تحلیل استخوان کمتر

زمان درمان سریعتر

موقعیت دادن سریع تر ایمپلنت دندان

در نواحی زیبایی،حتی در مواقعی که به بازسازی نیاز دارند،انتخاب اول کاشت فوری ایمپلنت دندان است.بارگذاری فوری ایمپلنت هایی که در نواحی بی دندانی و یا در حفره دندان کشیده شده تازه با میزان کافی استخوانی کاشته می شوند،موفقیت بالایی دارد.بسیاری از مطالعات تفاوت زیادی را در میزان موفقیت ایمپلنت دندان هایی که در حفره دندان تازه کشیده شده و نواحی بی دندانی کاشته می شوند نشان نمی دهندباید توجه کرد که امروزه نیاز های زیبایی در بیماران افزایش پیدا کرده است و استفاده از روش های کاشت فوری ایمپلنت دندان و لود فوری آن رو به افزایش است.

تعداد امتيازات: (16) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (769)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 164

  • طرح درمان بارگذاری فوری ایمپلنت دندان