X
09

پیوند بافت همبندی در ناحیه زیبایی

پیوند بافت همبندی در ناحیه زیبایی

باید توجه کرد که حتی وقتی لبه لثه در حین تحویل روکش کامل است،احتمال مهاجرت آن به میزان 1 میلی متر بعد از 6 ماه وجود دارد و این به ویژه در بیماران با خط لبخند بلند و خواسته های زیبایی زیاد بسیار با اهمیت است.اگه نوع طبیعی لثه ای ضخیم باشد،احتمال این تحلیل کمتر است.اگر بیوتایپ نازک باشد،احتمال تحلیل بیشتر است.بیماران با استخوان لبیال نازک یا با نقص استخوانی به تحلیل لثه بیشتر مستعداند.اگر لبه لثه نزدیک به موقعیت ایده ال باشد،می توان به کمک تاج ایمپلنت دندان(اباتمنت)فرم دهنده لثه آن را مقداری کرونالی تر کرد.اگر لثه بیش از 1میلی متر از موقعیت ایده آل فاصله دارد،می توان اکسترود ارتودنتیک دندان را قبل از کشیدن دندان مد نظر قرار داد.در صورت نتزک بودن استخوان لبیال حتما باید از پیوند های استخوانی برای جبران تحلیل آینده و حفظ فضا بهره برد.همچنین می توان بیوتایپ لثه ای نازک را به کمک بافت همبندی به ضخیم تبدیل کرد.

قانون 2 میلی مت

ابعاد نقص افقی بین دیواره ی خارجی ایمپلنت دندان و دیواره ی داخلی ساکت دندانی باید در نظر گرفته شود.در حال حاضر پذیرفته شده که اگر ابعاد نقص زیر 2 میلی متر باشد ترمیم استخوانی حتی بدون استفاده از مواد پیوندی استخوانی نیز اتفاق می افتد.در این مواقع قرارگیری ایمپلنت بدون کنار زدن فلپ(به منظور جلوگیری از تخریب بافت های مارژینال و پاپیلاری)به خصوص در بیوتایپ لثه ای نازک توصیه می شود.

ابعاد نقص بیش از 2 میلی متر پتانسیل عوارض بعد از عمل(مثل تحلیل لثه،تحلیل استخوان و و تشکیل بافت فیبروز و همبندی در ناحیه)را افزایش می دهد.در این حالت استفاده از مواد پیوندی صرف نظر از نوع تکنیک توصیه می شود.

درمان بیماران ترومایی

یکی از موارد تجویز مهم و پرکاربرد ایمپلنت های فوری در مواقعی است که دندان به علت تروما لق شده است و بیمار کمک روحی بزرگی نیاز دارد.در بیماران ترومایی،در مواردی که دندان از ساکت خارج می شود،معاینه فیزیکی باید شامل ارزیابی بیمار برای سایر شکستگی های فکی صورتی باشد.اگر سایر شکستگی ها موجود باشد،کاشت ایمپلنت دندان تا درمان آن ها به تعویق می افتد.در بیمارانی که آسیب اولیه ی آن ها از دست رفتن دندان است،شرایط استخوان و بافت های نرم مجاور باید بررسی شوددر بیماری با بیوتایپ لثه ای نازک،بهتر است ایمپلنت دندان بعد از 2 تا 3 ماه بصورت تاخیری و همراه با پیوند لثه باشد.در موارد ترومایی،جراح می تواند برای اطمینان از حضور یا عدم حضور نوک ریشه در ناحیه ی دندان کشیده شده رادیوگرافی تهیه کندگاهی فلپ های کوچگی برای در آوردن نوک ریشه و سایر دبری ها زده می شود،ولی باید سعی شود پریوست روی استخوان دست نخورده باقی بماند.

تعداد امتيازات: (9) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1119)
گروه خبر: پیوند لثه
کد خبر: 163

  • پیوند بافت همبندی در ناحیه زیبایی