X
07

پیوند لثه مرکب

پیوند لثه مرکب

پیوند های مرکب اساسا پیوند لثه های همبندی هستند که  دارای نسبتی از اپی تلیوم کراتینیزه نیز هستند.تثبیت سیستم عروقی پیوند لثه به اندازه منطقه ی غیر اپی تلیالیزه ی بافت های همبندی بستگی دارد،جایی که در آن عروق گیری مجدد اتفاق می افتد.با این کار باندی از بافت های کراتینیزه اطراف مارجین سرویکال ایمپلنت دندان تولید می شود.پیوند لثه از کام برداشته شده و در داخل پاکت با کمک بخیه قرار می گیرد و با بخیه های ظریف تر محکم می شود.پیوند منبع خونی خودرا از تماس بین بافت همبندی و بافت های وسکولاریزه اطراف تامین می کند.

بازسازی استخوانی اطراف ایمپلنت همراه با پیوند لثه

در بسیاری از موارد،کاشت ایمپلنت دندان و GBRاضافی برای پوشش رزوه های ایمپلنت دندان تجویز می شود.برای کمک به بسته شدن اولیه زخم،مدیریت بافت نرم با پیوند لثه همبندی می تواند تجویز شود.قبل از انجام مراحل GBR،بافت نرم باید مدیریت شود.فلپ سمت بیرونی با ضخامت کامل با برش های لثه ای در سمت اپیکال آزاد می شود،طوری که ناحیه فراتر از تقاطع موکوجینجیوال به صورت ایمپلنت دندان آماده شود.بافت همبندی به ناحیه ی آماده شده منتقل شده و بخیه می شود.بعد از مدیریت بافت نرم کاشت ایمپلنت دندان و GBRانجام می شود.بسته شدن زخم با یک رویکرد چند لایه ای انجام می شود.سمت دیگر بافت همبندی با بخیه ی ماترس افقی به سمت کام دهان بخیه می شود.بعد از آن فلپ ها با بخیه های منقطع به عنوان لایه دوم بهم نزدیک می شوند.

فلپ جا به جا شونده اپیکالی همراه با پیوند لثه همبندی

برای غلبه بر پتانسیل محدود برای ایجاد کانتور های بافت نرم،به ویژه بعد از پیوند های استخوانی،فلپ جا به جا شونده ی اپیکالی می تواند در ترکیب با پیوند لثه همبندی باشدپیوند لثه همبندیمی تواند در همان سمت از کام یا در سمت مقابل برداشته شود.از برش های آزاد کننده تا جای ممکن باید دوری شود،چرا منجر به تاخیر در ترمیم و در بیشتر برای بیمار می شود.

در ناحیه بین ایمپلنتی بافت نرم کافی وجود ندارد و ارتفاع پیوند همبندی کافی است،می توان با برش های نیمه هلالی،بخش هایی از آن را به نواحی بین ایمپلنتی آوردترکیب فلپ جا به جا شوند ه ی اپیکالی و پیوند بافت همبندی می تواند علاوه بر فراهم کردن حجم و کانتور کافی بافت نرم،میزان کافی از لثه ی کراتینیزه نیز ایجاد کند.

تعداد امتيازات: (11) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1250)
گروه خبر: پیوند لثه
کد خبر: 162

  • پیوند لثه مرکب