X
23

پیوند لثه آزاد

پیوند لثه آزاد

یکی دیگر از روش های مدیریت بافت نرم پیوند لثه آزاد است.در این روش عدم تحرک پیوند و تماس نزدیک ،شروط لازم برای موفقیت و جلوگیری از نکروز شدن پیوند آزاد است.بهترین مکان دهنده در بین ناحیه گرانولر و ناحیه چربی دار کام است.همچنین می توان پیوند را از ناحیه بی دندانی برداشت،به ویژه اگر احتمال صدمه رسیدن به عروق کام دهان باشد.از آنجایی که تغذیه پیوند چند روز اول توسط گردش پلاسماتیک تامین می شود،قرار دادن پیوند روی پریوست توصیه می شود.با این حال میزان موفقیت پیوند لثه روی استخوان عریان و پریوست(لثه)یکسان و تحرک و درد کمتری وقتی پیوند روی استخوا عریان قرار می گیرد،گذارش شده است.از این رو قرار دادن پیوند روی پریوست به جز در مواقعی که ناحیه قبلا پیوند استخوان شده،ضرورتی ندارد.بزرگترین عیب پیوند لثه آزاد،عدم تناسب آن با بافت های اطراف است.به همین علت بهتر استمحدود به نواحی خلفی باشد.اگر در طول کاشت ایمپلنت دندان از وستیبوپلاستی استفاده شده باشد،معمولا نیازی به پیوند لثه آزاد در طول جراحی مرحله دوم نمی باشد.اگر میزان لثه چسبنده کافی نباشد،همان میزان موجود را به دو نیم تقسیم کرده و فلپ اسپلیت در دو سمت فک آماده می گردد.باید دقت شود که در سمت بیرونی فک فقط پریوست و نه اتصالات عضلانی باقی بماند.فلپ اسپلیت به لثه زیرین بخیه می شود،طوری که از عدم تحرک فلپ در ناحیه گیرنده اطمینان حاصل شود.با استفاده از فویل ابعاد پیوند لثه کام منتقل می شودتا از اندازه کافی پیوند اطمینان حاصل شود.پیوند لثه در ناحیه گیرنده توسط دو تا چهار بخیه منقطع منفرد و بخیه متقاطع ماترس افقی بی حرکت می شود.

در مقایسه با وستیبولوپلاستی کازانجیان،فلپ با موقعیت اپیکالی همراه پبوند لثه آزاد میزان برگشت کمتری نشان می دهد،ولی در عین حال نیاز به مکان دهنده دارد و رنگ آن با اطراف متفاوت است.در استفاده از فلپ با موقعیت اپیکالی به تنهایی نیز عرض لثه ی چسبنده افزایش می یابد،ضمن این که رنگ آن با بافت اطراف تفاوتی ندارد و نیازی به مکان دهنده ی ثانویه نمی باشد.در استفاده از پیوند بافت همبندی برای افزایش عرض لثه ی چسبنده اختلاف نظر وجود دارد،برخی نتایج بسیار مناسبی را گزارش کردند و برخی نشان دادند که بافت همبندی به اندازه ی روش های قبلی موثر نمی باشد.

در صورت استفاده از وستیبو پلاستی در مندیبل و فلپ با موقعیت اپیکالی در ماگزیلا شاید بتوان نیاز به پیوند لثه را برطرف کرد.وستیبو لو پلاستی همراه با پیووند لثه ی آزاد می تواند برای حدف فعالیت ماهیچه ای که همراه با التهاب بافت های اطراف ایمپلنت دندان است،حتی سال ها بعد از تحویل پروتز به کار رود.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1638)
کد خبر: 157

  • پیوند لثه آزاد