X
14

اهمیت عرض لثه چسبنده

اهمیت عرض لثه چسبنده

درباره ی تاثیر میزان عرض لثه ی چسبنده و کراتینیزه در اطراف دندان و ایمپلنت دندان تناقضات زیادی وجود دارد.Langدر سال 1976نشان داد که عرض کمتر از 2 میلی متر لثه ی چسبنده در اطراف دندان ارتباط مستقیمی با افزایش میزان التهاب در آن دارد.در حالیکه Lindheدر مطالعه ای که بر روی سگ ها انجام داد،نشان داد که عرض لثه ی کراتینیزه تاثیری میزان ارتشاح سلول های التهابی و گسترش اپیکالی آن در بافت همبندی ندارد.ضرورت وجود عرض کافی از لثه ی چسبنده در اطراف ایمپلنت دندان نیز هنوز کاملا تایید نشده است.در طول جوش خوردن ایمپلنت،حداقل سیل با بافت همبندی یا از طریق پیوند لثه،در اطراف ایمپلنت برای حفظ سلامت آن ضروری است.بسیاری از محققان معتقدند که حضور سد اپی تلیالی بدون توجه به حضور یا عدم حضور بافت کراتینیزه در مقاومت بافتی و حفظ استخوان زیرین تاثیر دارد.اگرچه برخی مطالعات حیوانی نشان دادند که عدم حضور مخاط کراتینیزه در اطراف ایمپلنت های دندانی استعداد آن ها را به تخریب بافتب افزایش می دهد،بسیاری مطالعات مقطعی و طولی نتوانستند این نظریه را حمایت کنند.

در کل میزان ماندگاری ایمپلنت دندان وقتی که بهداشت دهانی کافی وجود دارد،بالاتر است.با توجه به تفاوت های ساختاری که در بافت اطراف ایمپلنت دندان و خود دندان وجود دارد،عدم حضور مخاط چسبنده به ویژه در اطراف ایمپلنت می تواند کنترل پلاک مناسب و بهداشت دهانی را به مخاطره بیاندازد پس در چنین شرایطی نیاز به پیوند لثه می باشد.همچنین عدم حضور بافت کراتینیزه در ناحیه زیبایی می تواند نتایج زیبایی را در اطراف پروتز تهدید کند.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1723)
کد خبر: 153

  • اهمیت عرض لثه چسبنده