X
13

پیوند لثه آزاد در ناحیه زیبایی

پیوند لثه آزاد در ناحیه زیبایی

پیوند لثه آزاد برای بازسازی همزمان بافت های کراتینیزه و عمیق کردن وستیبول به کار می رود.ابتدا ناحیه گیرنده به صورت فلپ اسپلیت آماده می شود.اتصالات عضلانی به دقت جدا می شوند تا منجر به حرکت پیوند روی پریوست زیرین نشوند.عدم تحرک پیوند یک عامل مهم در موفقیت پیوند لثه است.اباتمنت های فرم دهنده لثه روی ایمپلنت دندان بسته می شوند.در صورت لزوم می توان از دو سمت کام پیوند لثه آزاد به ضخامت کافی برداشت کرد.در بخش فوقانی پیوند می توان از بخیه های ماترس کمکی برای فشار بیشتر روی گیرنده ی پریوستال استفاده کرد.به کمک یک گاز به مدت 5 دقیقه روی پیوند فشار وارد کنیم.بلوغ کامل پیوند لثه همراه با کراتینیزاسیون کامل در لایه ی اپی تلیالی طرف یک ماه اتفاق می افتد.کانتور مناسب بافت نرم بین ایمپلنت دندان،منجر به تسهیل مراحل بهداشتی در ناحیه می شود.

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1624)
کد خبر: 152

  • پیوند لثه آزاد در ناحیه زیبایی