X
29

کامپوزیت های مورد استفاده در موارد ویژه

کامپوزیت های مورد استفاده در موارد ویژه

کامپوزیت های سیال:این کامپوزیت های لایت کیور با ویسکوزیته پایین جهت ترمیم ضایعات سرویکالی،ترمیم دندان های شیری و سایر رستوریشن های کوچک که متحمل استرس زیاد نمی باشند توصیه می شود این کامپوزیت حاوی رزین دیمتاکریلات و فیلر معدنی می باشد.

این کامپوزیت ضریب کشسانی پایینی دارند که این خاصیت آنهارا جهت ترمیم نواحی سرویکالی مفید می سازد.کامپوزیت مذکور به جهت محتوای فیلر کمتر دارای انقباض ناشی از پلی مریزاسیون بالاتری بوده و در مقایسه با کامپوزیت های میکروهیبرید مقاومت کمتری در برابر سایش دارند.ویسکوزیته ی کم این کامپوزیت ها امکان تزریق آنها را در حفره توسط یک سرنگ فراهم می آورد.

کامپوزیت هایی با قابلیت متراکم نمودن

این کامپوزیت برای ترمیم حفرات cl1,cl2,clVI توصیه می شود.ترکیب آنها حاوی دی متا کریلات فعال شونده توسط نور به همراه فیلر هایی است که دارای اشکال نامنظمی بوده و گاه حتی خمیری یا سوراخ دار هستند.تداخلات ذرات فیلر با یکدیگر سبب می گردد تا این کامپوزیت ها قابل تراکم گردند.

خواص مهم این کامپوزیت عبارتند از:انقباض ناشی از پلی مریزاسیون اندک،عمق قابل کیور شدن بالا،رادیواپاسیتی و سایش اندک که مشابه خواص آمالگام می باشد.این کامپوزیت ها در Spillهای تک دوزی ارائه شده اند.همراه این کامپوزیت از عوامل باندینگ استفاده می شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (778)
گروه خبر: کامپوزیت
کد خبر: 146

  • کامپوزیت های مورد استفاده در موارد ویژه