X
18

استریل سازی ایمپلنت دندان

استریل سازی ایمپلنت دندان

برای جلوگیری از آلودگی سطح ایمپلنت دندان با انگشتان دست،پودر دستکش ها و یا دبری های باقی مونده از اتوکلاو،امروزه اکثر شرکت ها ایمپلنت دندان خود را در بسته بندی های استریل به بازار عرضه می نمایند.یک روش استریل استریل سازی نمی تواند برای تمام مواد مناسب باشد.به عنوان مثال پرتوهای استریل ساز باعث ایجاد رسوبات آلی می شوند که اتصال سلولی را با اشکال مواجه می سازد.استریل کننده های خشک مانند دستگاه glass bead نیز این مشکل را دارند.بهترین را تمیز کردن سطح ایمپلنت دندان با گاز در فشار پایین(RFGDT) است که در عین تمیز کردن انرژی سطحی ایمپلنت را افزایش داده(به عبارتی اتصال سلولی را در آن زیاد می کند)،لایه اکسیدی با ثبات تر و دست نخورده ایجاد کرده و تمایل به جذب کلسیم و فسفات را بیشتر می کند.در نهایت برای استریل سازی می توان از نور ماورای بنفش استفاده کرد.پس از آماده سازی ایمپلنت دندان با د.و روش UV و RFGDT در اطراف ایمپلنت ها رشد و بلوغ سریعتر استخوان مشاهده گردید؛در حالیکه اطراف ایمپلنت استریل شده را الیاف ضخیم کلاژن پوشاندند.امروزه برای راحتی کار از پرتو گاما در دزهای بالا برای استریل کردن اجزای داخلی و خارجی ایمپلنت ها استفاده می شود.در این روش ایمپلنت دندان پس از بسته بندی،با اشعه گاما استریلیزاسیون انجام می شود و بسته حاوی آن تا باز شدن در میز جراحی دست نخورده باقی می ماند.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1210)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 140

  • استریل سازی ایمپلنت دندان