X
14

نکته های قابل توجه بعد از انجام لامینیت کامپوزیتی

نکته های قابل توجه بعد از انجام لامینیت کامپوزیتی

نکته های قابل توجه بعد از انجام لامینیت کامپوزیتی

برای راهنمایی بیماران و برطرف شدن ناراحتی ان ها تهیه دستورات مراقبتی بعد از درمان یک اقدام هوشمندانه است.در اینجا نکته های قابل توجه بعد از انجام لامینیت کامپوزیتی به زبانی ساده و قابل فهم برای اکثر بیماران بیان شده است.

انجام لامینیت کامپوزیتی و تغییرات در فرم و رنگ دندانها نیاز به یک یا چند جلسه پیگیری دارد.در این جلسات اصلاح مشکلات احتمالی و نیز بررسی واکنش لثه به لامینیت کامپوزیت انجام شده صورت می گیرد.

همواره میتوان پس از پایان درمان تغییرات دلخواه را روی دندان ها اعمال کرد.پس در صورت مردد بودن در برخی جزئیات لامینیت نه عجله کنید و نه نگران باشید.پس از ارزیابی لامینیت ها در منزل توسط خودتان و نیز اطرافیانتان در مورد ان جهت اصلاح نکات مورد نظر به دندانپزشک زیبایی خود مراجعه کنید.

تغییرات خواسته یا نا خواسته در حجم و سایز دندان ها احساس برجسته بودن را به لب و زبان منتقل می کند.در صورتی که برجسته بودن در طرح درمان نبوده است میتوانید در جلسه پیگیری با دندانپزشک خود مطرح کنید.

توجه داشته باشید که انچه در زیبایی مهم است برداشت شما و اطرافیانتان از دندان ها از یک فاصله نرمال است.نگاه میکروسکوپی و وسواسانه از فاصله ی کم چیزی نیست که به طور معمول اتفاق بیفتد.قضاوت اصلی خود را نسبت به لامینیت ها از فاصله محاوره که حداقل سی سانتیمتر است  انجام دهید.برخی از ملاحظات دندانپزشکی مانع انجام جزئیات بسیار ظریف روی دندان ها می شود.هرچند این مسئله روی زیبایی ظاهری دندان هاتاثیر چندانی نمی گذارد.

احساس زبری و بلندی بخصوص در پشت دندان ها می تواند به علت وجوداضافات چسب باشد.این اضافات به دلیل نازک بودن و شیشه ای بودن توسط دندانپزشک قابل اکتشاف نیستند.با این حال فشار ناشی از غذا خوردن و مسواک زدن این اضافات را حذف میکند.

مهمترین عامل در شکستن لامینیت های کامپوزیتی وارد امدن فشار های سنگین ناشی از جویدن است.

وجود حساسیت مختصر دندان بعد از لامینیت کامپوزیتی طبیعی است.بخشی از این حساسیت مربوط به میزان تراش دندان ها و بخشی به واکنش دندان به مواد مصرفی بر میگردد.در صورتی که روند این حساسیت رو به کاهش باشد جای نگرانی نیست.

لامینیت خوب به هیچ وجه مانع استفاده از نخ دندان نمی شود.از انجا لامینیت به هر حال یک لایه جسم خارجی است  رعایت بهداشت بعد از ان ضروری تر هم می شود.

به همان صورت که دندان های معمولی دچار رنگ گرفتگی میشود لامینیت کامپوزیت هم دچار رنگ گرفتکی میشود.

به همان صورت که دندان های طبیعی بر اثر فشار دچار لب پریدگی می شوند لامینیت کامپوزیت هم ممکن است بعد از مدتی سرویس دهی دچار لب پریدگی و ترک های جزئی بشود.

بسیاری از افراد بدون اینکه خود یا اطرافیانشان متوجه باشند در هنگام خواب دچار دندان قروچه شبانه هستند.توصیه اکید می شود بعد از انجام لامینیت کامپوزیت حداقل به مدت سه ماه از گارد شبانه استفاده کنند.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (589)
کد خبر: 14

  • نکته های قابل توجه بعد از انجام لامینیت کامپوزیتی