X
05

ایمپلنت دندان اسپلینت شده(وصل شده)

ایمپلنت دندان اسپلینت شده(وصل شده)

مزیت اولیه بازسازی ایمپلنت دندان به عنوان یک واحد مستقل بهداشت بین دندانی است.با این وجود این نظر به دو دلیل در مورد ایمپلنت مطرح نیست.نخست اینکه درصد بسیار کمی از جمعیت بطور مرتب نخ می کشند.بنابراین این مزیت در بهترین حالت از 10 بیمار روی 1 یا 2بیمار موثر خواهد بود.چون ایمپلنت ها معمولا 3 میلیمتر یا بیشتر از هم فاصله دارند،اگر بیماری می خواهد بهداشت خود را رعایت کند با لوازم کمکی می تواند براحتی این کار را انجام دهد.

دومین مزیت واحد های جداگانه دندانی توانایی جایگزین کردن یک تک واحد برای ترمیم شکستگی چینی است.با این وجود وقتی ایمپلنت دندان به هم متصل شده اند.لبه لثه با روکش ایمپلنت دندان با اتصال دهنده های فلزی ساپورت می شود.بنابراین چیی روکش زیر فشار قرار می گیرد.

سومین دلیل برای روکش های مستقل اساسا به دندان های طبیعی مربوط می شود.خطر پوسیدگی در یک تک روکش طی 10 سال کمتر از 1 درصد است.با این وجود وقتی دندان های طبیعی به هم اسپلینت(یک سره وصل شوند)می شوند پوسیدگی در لبه لثه بین دندانی به میزان تقریبا 22% اتفاق می افتد.

از سوی دیگر مزیت های فراوانی برای ایمپلنت دندان اسپلینت شده عنوان شده است.برای اینکه از افزایش تعداد ایمپلنت دندان ها حداکثر فایده بدست آید بهتر است ایمپلنت ها به هم وصل شده باشند.ایمپلنت های وصل شده نیروی کمتری را به بدنه ایمپلنت دندان انتقال می دهند که خطر تحلیل استخوان لبه لثه یا شکستگی بدنه ایمپلنت را کاهش می دهد.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1163)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 130

  • ایمپلنت دندان اسپلینت شده(وصل شده)