X
04

معایب دندان مصنوعی متصل بر ایمپلنت دندان

معایب دندان مصنوعی متصل بر ایمپلنت دندان

عیب عمده دندان مصنوعی متصل به ایمپلنت دندان در فک پایین،به انتظارات بیمار از درمان مربوط می شود.اغلب بیماران دوست ندارند پروتز متحرک داشته باشند.اغلب یک پروتز ثابت به عنوان عضوی از بدن بیمار پذیرفته می شود و اگر اولین درخواست بیمار پروتز ثابت باشد،دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت دندان نمی تواند نیاز های روانی بیمار را تامین کند.

طرح درمان دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت به حداقل 12mmفضا بین استخوان و  سطح جونده دندان بیمار نیاز دارد.وقتی میزان کافی فضا برای ارتفاع روکش وجود نداشته باشد پروتز(دست دندان)بیشتر مستعد خستگی و شکست ناشی از آن است.

متقاضیان درمان دندان مصنوعی متصل به ایمپلنت دندان،در مقایسه با ترمیم های ثابت،اغلب دراز مدت متحمل هزینه های بیشتری می شوند.اتصالاتی مانند O-ring یا Clipsسائیده می شوند و دائما در یک سال اول باید تعویض گردند.به علت بهبود جویدن و قدرت جویدن در دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت نسبت به پروتزهای معمولی سریع تر ساییده می شوند.

یکی از عوارض استفاده از این نوع پروتز،تجمع مواد غذایی است.در حالت استراحت،بالچه پروتز تا کف دهان امتداد پیدا نکرده است(برای جلوگیری از ایجاد زخم که بر اثر بالا آمدن کف دهان حین عمل بلع ایجاد می شود.)با این حال هنگام غذا خوردن،حین عمل بلع،تکیه های غذا زیر پروتز مدفون می شوند.از آنجایی که پروتز فک پایین حین عملکرد به صورت شناور قرار دارد،غذا راحت تر زیر آن مدفون می شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (965)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 129

  • معایب دندان مصنوعی متصل بر ایمپلنت دندان