X
27

انواع روکش های ایمپلنت دندان

انواع روکش های ایمپلنت دندان

گیر روکش بر روی ایمپلنت دندان ممکن است با دو روش به اجرا درآید.اولین روش ریتنشن(گیر گرفتن)از طریق پیچ است.پیچ از سطح جونده وارد شده و روکش را به ایمپلنت دندان متصل می کند.

این روش اتصال دارای مزیت قابلیت خارج کردن روکش به منظور اعمال بهداشتی،ترمیم و یا تغییرات بعدی است.این نیاز به اتصال دقیقی بین رو کش و ایمپلنت دندان دارد زیرا اتصال فلز با فلز است.همچنین هنگامی که فاصله بین دو قوس فکی کم استاین روش بسیار مفید است و اجازه می دهد از روکش کوتاهی بدون به مخاطره انداختن گیر استفاده شود.مزیت دیگر عدم استفاده از سمان(چسب روکش)،فقدان سمان جهت پاک کردن آن است.هنگامی که از سمان استفاده می شود جهت پاک کردن آن با مشکلات زیادی روبه رو می شویم زیرا هر گونه باقی مانده سمان دندانی می تواند انساج لثه را تحریک کند.

روش دوم گیر روکش ایمپلنت دندان استفاده از سمان است.روکش سمان شونده دارای مزیت بهبود زیبایی است زیرا فاقد سوراخ دسترسی به پیچ است.تکنیک ساخت روکش سمان شونده ماننده ساخت روکش بر روی دندان طبیعی است.رستوریشن سمان شونده به آسانی از دهان خارج نمی شود تا مشکلات بهداشتی،ترمیم ها،یا تغییرات بعدی صورت گیرد.اگر بخواهیم این روکش را خارج کنیم باید بریده شود.
تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1717)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 125

  • انواع روکش های ایمپلنت دندان