X
26

فشردن دندان ها به هم(clenching) عامل شکست ایمپلنت دندان

فشردن دندان ها به هم(clenching) عامل شکست ایمپلنت دندان

Clenchingعادتی است که نیروی مداوم تولید شده در یک سطح اکلوزال(سطح جونده)را بدون هیچ حرکتی طرفی بر سطح اکلوزال دیگر،تولید می کند.موقعیت clenchingعادتی الزاما به اکلوژن مرکزی(جفتگیری دو فک در سیستم مغز)مربوز نمی شود.فک ممکن است در هر مسیری پیش از ایجاد نیروی ثابت و ساکن قرار گیرد،بنابراین،ترکیب دندان قروچه و clenchingممکن است ایجاد شود.موقعیت فشردن دندان ها بر هم معمولا در یک مسیر مشابه و تکراری است و به ندرت ازیک سیکل به سیکل بعدی دچار تغییر می شود.مسیر نیرو ممکن است افقی یا عمودی باشد.نیروهای دخیل دارای مقادیر بسیار بالاتر از نیروهای فیزیولوژیک نرمال هستند و از نظر میزان و مدت مشابه دندان قروچه هستند،هرچند،چندین ویژگی کلینیکی در دندان قروچه متفاوت است.

تشخیص

علایم و نشانه های کلینیکی متعددی از سایش های شدید هشدار می دهد.اگرچه،نشانه های clenchingکمتر واضح هستند.نیروهای تولید شده هنگامclenching معمولا در مسیر عمودی تری نسبت به میدان اکلوزال قرار می گیرند و حدودا در ناحیه خلفی دهان هستند.چون ساییدگی دندان ها کاملا واضح نیست،در معاینات داخل دهانی clenchingیک مسئله پنهان می ماند.

بسیاری از علائم  clenchingمانند دندان قروچه است.هنگامی که یک بیمار تاریخچه دندانپزشکی خود را بیان می کند معمولا از خستگی و یا تحریک پذیری  عضلانی هنگام بیدار شدن از خواب یا حساسیت دندانی به سرما  اشاره می کند که در این صورت به پارافانکشن شک می شود.در صورت عدم سایش دندانی،clenchingنخستین مورد شک است.لقی دندانی،خستگی عضلانی،محدودیت باز نمودن دهان،خطوط استرس در مینای دندان،خستگی مواد همگی از علائم مرتبط با clenchingهستند.

تصویر بالا یک گارد است برای بیمارانی که دارای clenching هستند و با ایمپلنت دندان درمان شده اند.

افزایش لقی و حرکت دندان ها ممکن است نشانه یک نیروی فراتر از حد فیزیولوژیک،تحلیل استخوان و یا ترکیب آنها باهم باشد.این امر نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و هنگامی که یک ایمپلنت دندان در میان دندان های لق شده مستقر گردد مهم است.ایمپلنت دندان محکم هنگامی که با دندان های لق احاطه شود،بیش از ظرفیت خود ممکن است نیروی اکلوزالی را دریافت کند که این امر سبب از بین رفتن ایمپلنت دندان می شود.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (738)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 124

  • فشردن دندان ها به هم(clenching) عامل شکست ایمپلنت دندان