X
25

جایگزینی تک دندان خلفی با ایمپلنت دندان

جایگزینی تک دندان خلفی با ایمپلنت دندان

دندان خلفی از دست رفته

مولرهای(دندان کرسی)اول معمولا نخستین دندان هایی هستند که در دهان ظاهر شده و نخستین دندا هایی هستند که دچار پوسیدگی می شوند.بالغین معمولا یک یا تعداد بیشتری روکش جهت حفظ یکپارچگی دندان و جایگزینی ترمیم های بزرگ قبلی در دهان دارند.گزارش ها درباره طول عمر روکش ها حاکی از نتایج بسیار متناقضی ست از جمله این که برای آشکار شدن مشکلات و شکست روکش3/10 سال زمان لازم است.اصلی ترین دلایل شکست درمان روکش درمان ریشه غلط،وجود ترک در ریشه یا پرسلن(روکش) و از بین رفتن سمان روکش است که باعث پوسیدگی می شوند و دندان خلفی به دلیل بروز هر کدام از این مشکلات در خطر از دست رفتن قرار می گیرد.جایگزینی دندان خلفی معمولا ضروری است و دست کم در 80%موارد دندان طبیعی مجاور این فضا سالم است یا ترمیم کوچکی روی آن قرار دارد.بنابراین پل دندانی سه واحدی برای جایگزینی دندان از دست رفته موجب برداشته شدن مینای سالم دندان های مجاور می شوند که خود زنجیره ای از مشکلات بالقوه را به دنبال خواهد داشت که گاهی به از دست رفتن دندان منتهی می شود.

ایمپلنت های تک دندانی

از سال 1993 تا کنون ایمپلنت های تک دندانی قابل پیش بینی ترین روش برای جایگزینی دندان بوده اند و تبعا درمان انتخابی محسوب می شوند.در مقالات این درمان بر سایر روش های جایگزینی دندان ترجیح داده شده است.بکر و همکاران در یک مطالعه 4 ساله روی 282 ایمپلنت دندان دندان که در موقعیت دندان مولر قرار گرفته شده،موفقیت بالاتر از 90% را گزارش کرده اند.سایمون و همکاران 70 ایمپلنت دندان در همان شرایط را د بازه زمانی 6 ماه تا 10 سال را مورد بررسی قرار دادند که میزان موفقیت آنان 97% بوده.

بررسی پریست نشان داد میزان موفقیت ایمپلنت دندان یک تک دندان خلفی 97%است.نکته مورد توجه این است که هیچ کدام از دندان های مجاور در اثر درمان ریشه نامطلوب از بین نرفته و فقط یک دندان پس از جایگذاری ایمپلنت دندان دندان نیاز به درمان ریشه پیدا کرد.این تحقیقات نشان داد که زمانی که دندان از دست رفته با درمان ایمپلنت جایگزین می شود دندان های اطراف در معرض کوچک ترین خطر قرار دارند.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (794)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 123

  • جایگزینی تک دندان خلفی با ایمپلنت دندان