X
24

تصویر برداری تشخیصی برای درمان ایمپلنت دندان

تصویر برداری تشخیصی برای درمان ایمپلنت دندان

تصویر برداری تشخیصی و روش های آن در ارائه یک طرح درمان کامل و جامع به تیم مشخص ایمپلنتولوژی و بیماران کمک می کند.تیم ایمپلنتولوژی نیازمند فعالیت و همکاری گروهی از متخصصان متشکل از دندانپزشک ارجاع دهنده،تکنسین لابراتواری،پریودونتیست،جراح دهان ایمپلنتلوژیست،رادیولوژیست و بهداشت کار دهان و دندان می باشد.اطلاعات بدست آمده از تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیمار،معاینات کلینیکی،تست های لابراتواری ،تصویر برداری تشخیصی نقش مهمی را در ارائه طرح درمان بیمار بازی می کند.

اهداف تصویر برداری

اهداف تصویر برداری تشخیصی بستگی به تعداد فاکتور،شامل میزان و نوع اطلاعات مورد نیاز،مدت زمان اجراحی طرح درمان دارد.تصمیم گیری جهت اینکه تصویر برداری در چه زمانی و با کدام تکنیک مناسب است به ملاحظات نقش این فاکتور ها وابسته است و در 3فاز می توان آن را طبقه بندی کرد.

فاز 1

این فاز تحت عنوان فاز تصویر برداری قبل از جراحی نامگذاری می شود و شامل کلیه بررسی های رادیولوژیکی قبل و جدید انتخاب شده،برای کمک به تیم ایمپلنتولوژی در تعیین طرح درمان نهایی و جامع بیمار است.اهداف این فاز تصویر برداری شامل کلیه اطلاعات جراحی و پروتزی مورد نیاز برای تعیین کمیت و کیفیت و زوایای استخوانی،ارتباط با ساختار های حیاتی و وجود فقدان هر گونه بیماری در نواحی جراحی است.


فاز 2

فاز 2 تحت عنوان تصویر برداری و حین عملیات ایمپلنت دندان نامگذاری می شود. و روی کمک در حین جراحی و عملیات پروتزی بیمار متمرکز است.اهداف این فاز تصویر برداری ارزیابی نواحی جراحی در حین و یا بلافاصله پس از جراحی است و به استقرار ایده آل ایمپلنت دندان به لحاظ موقعیتی،ارزیابی ترمیم و فاز اینتگریشن جراحی ایمپلنت،اطمینان از موقعیت صحیح اباتمنت ها و اجرای پروتزی کمک میکند.

فاز3

فاز 3 تصویر برداری پروتزی ایمپلنت دندان خوانده می شود،این فاز بلافاصله بعد از جایگذاری پروتز انجام می شود و تا زمانی که ایمپلنت دندان در دها باقی است،ادامه می یابد.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (809)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 121

  • تصویر برداری تشخیصی برای درمان ایمپلنت دندان