X
23

دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت دندان

دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت دندان

امروزه استفاده از ایمپلنت های دندانی در درمان های دندانپزشکی با گسترش روزافزون همراه بوده است و استفاده از آنها به منظور تدارک ساپورت در دست دندان مزایای بسیاری نسبت به پروتز متحرک متکی بر بافت نرم دارد.با ادامه روند تحلیل استخوان استفاده از دست دندان معمولی با مشکلات بیشتری از جمله حجم بالاتر آکریل(لثه دندان مصنوعی)،کاهش ثبات و گیر و دشواری در برقراری جفت گیری مناسب دو فک رو به رو می شود.در چنین شرایطی استفاده از ایمپلنت دندان در طرح درمان با افزایش ثبات و گیر دندان مصنوعی،بهبود گفتار،بهبود احساس عمقی دهان،افزایش موفقیت پروتز،افزایش کارایی جویدن،کاهش حجم پروتز و عدم نیاز به تغییر دندان های مجاور و بهبود سلامت روانی و بهبود سلامت مرتبط با رژیم غذایی می تواند کمک کننده باشد.

پروتز های متکی بر ایمپلنت دندان در دو نوع ثابت و متحرک قابل استفاده هستند.

پروتز های متحرک متکی بر ایمپلنت به صورت دندان مصنوعی های متکی بر ایمپلنت دندان می باشند که در حقیقت دنچر کاملی است که فریم فلزی داشته و حاوی اتصالات مربوط به ایمپلنت است.دست دندان ها به منظور تامین حداکثر ساپورت و بهبود زیبایی مختل شده به علت ساپورت ناکافی دهانی و صورتی متعاقب از دست رفتن دندان ها معرفی شده اند.طرح درمان اوردنچر(دندان مصنوعی) مزایای زیادی در مقایسه با درمان های پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت دارد.به عنوان مثال به طور معمول به دلیل تامین ساپورت دو گانه از بافت نرم و ایمپلنت دندان،به تعداد ایمپلنت کمتری نسبت به درمان پروتز ثابت نیاز دارد.علاوه بر این طرح درمان اوردنچر مزایایی از جمله تنوع در محل های جایگزاری ایمپلنت،زیبایی بالاتر در موارد تحلیل زیاد استخوان،رعایت بهداشت بهتر،اعمال استرس های کمتر بر سیستم ایمپلنت دندان،کاهش سایش های شبانه،هزینه کمتر و تعمیر راحت دارند.

دندان مصنوعی ها به وسیله ی دو تا پنج ایمپلنت دندان قدامی ساپورت می شود.بر اساس میزان ثبات،گیر و میزان حرکت عمودی حاصل از اتصالات ایمپلنت که خود وابسته به تعداد و نوع اتصالات است؛دندان مصنوعی های متکی بر ایمپلنت به دو دسته تقسیم می شوند:

دنچر های متکی بر ایمپلنت و بافت نرم RP5و کاملا متکی بر ایمپلنت RP4

در پروتز های RP5 جابه جایی اندکی حین عملکرد مشاهده می شود اما در پروتز های RP4 یک بار کانتی لوری سخت که به طور کامل در ثبات و گیر پروتز نقش داشته و هیچ گونه جابه جایی در عملکرد ندارد.

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1079)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 119

  • دندان مصنوعی متکی بر ایمپلنت دندان