X
21

جایگذاری ایمپلنت های کوتاه

جایگذاری ایمپلنت های کوتاه

کاشت ایمپلنت دندان کوتاه(با طول کمتر از 10 میلی متر)در ریج آتروفیک خلف مندیبل به عنوان یکی از روش های بازسازی با نتیجه ی قابل پیش بینی گزارش شده است.مزیت اصلی این درمان با درمان های رژنراتیو و افزایش استخوان سادگی،هزینه کمتر و مدت زمان کوتاه تر آن می باشد.به علاوه این روش پیش گیری از آسیب رسیدن به عصب آۀوئر تحتانی تضمین می شود.با این حال نسبت غیر ایده آل طول تاج به ریشه استعداد شکست ایمپلنت های کوتاه را در مقایسه با انواع بلندتر افزایش می دهد.این موضوع به خصوص در خلف که نیرو های جویدن سنگین تر هستند مشهود می باشد.می توان با افزایش ایمپلنت های جایگذاری شده و در نتیجه،تعدیل نیرو های وارد بر یک واحد،موفقیت درمان را افزایش داد.زمانی که ارتفاع استخوان بالای عصب آلوئولر به کمتر از 7تا8 میلی متر کاهش می یابد،امکان جایگذاری ایمپلنت دندان کوتاه از جراح سلب می شود و بایستی از روش های درمانی دیگر مورد توجه قرار گیرند.


مزایا و محدودیت ها:درمان با ایمپلنت های دندانی کوتاه

مزایا

-پیشگیری از آسیب به اعصاب آلوئولر تحتانی

درمقایسه با روش های افزایش استخوان:

-ارزان

-ساده

-موربیدیته کمتر

-جراحی یک مرحله ای

معایب و محدودیت ها:

-نیاز به حداقل 7تا 8 میلی متر استخوان بالای عصب تحتانی

-نسبت تاج به ریشه نامناسب

-مقاومت کمتر برابر نیرو های اکلوزال

-احتمال شکست بالاتر

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1080)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 118

  • جایگذاری ایمپلنت های کوتاه