X
20

درمان با آنتی بیوتیک در بیماران دریافت کننده ایمپلنت دندانی

درمان با آنتی بیوتیک در بیماران دریافت کننده ایمپلنت دندانی

امروزه ایمپلنت های دندانی به عنوان بهترین طرح درمان جهت جایگزینی دندان های از دست رفته مطرح می باشند.این مساله موجب رشد روز افزون استفاده از ایمپلنت دندان در کلینیک های دندانپزشکی شده است.در درمان جراحی ایمپلنت دندان،رعایت اصول کنترل عفونت و پیش گیری از آلودگی ناحیه جراحی از اهمیت خاصی برخوردار است.زیرا عفونت باکتریال یکی از مهمترین علت های از دست رفتن زودرس ایمپلنت دندان محسوب می شود.یقینا حضور باکتری ها در ناحیه می تواندروند ترمیم یک بیومتریال کاشته شده در بدن را تحت تاثی قرار دهد و در صورت آلودگی های باکتریایی حذف آن دشوار بوده و عمدتا دیر یا زود منجر به خارج کردن ایمپلنت خواهد شد.تجویز آنتی بیوتیک پرو فلاکتیک جهت جراحی ایمپلنت در مورد افراد دچار بیماری های سیستمسک خاص(نظیر افراد در معرض اندوکاردیت عفونی ،دارای مفصل مصنوعی و افراد دچار نقص سیستم ایمنی)مورد توافق جامعه علمی دندانپزشکی می باشد و بر اساس نتایج اکثر مطالعات صورت گرفته امری ضروری و عاقلانه است.


به طور کلی در موارد زیر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جراحی ها تجویز می شود:

1-بیماران در معرض خطر اندوکاردیت عفونی

2-بیماران دچار نقص سیستم عفونی

3-انجام جراحی در ناحیه عفونی

4-جراحی وسیع با زمان طولانی تر از دو ساعت

5-جراحی وسیع همراه با قرار دادن میزان زیادی مواد پیوند استخوان

گرچه نتایج یک مطالعات اخیر نشان داده است که تجویز دهان شویه کلرهگزیدین 2/0% قبل از جراحی بدون تجویز آنتی بیوتیک میزان باکتریمی ایجاد شده پس از جراحی ایمپلنت دندان را حتی به صفر کاهش می دهد.این مساله در بیماران در معرض خطر اندو کاردیت عفونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اما در رابطه با تجویز آنتی بیوتیک در افرادی که از لحاظ سیستمیک سالم می باشند،نظرات ضد و نقیضی وجود دارد.فلسفه تجویز آنتی بیوتیک آنجا آغاز شد که نتایج یک مطالعات ابتدایی نشان داد احتمال از دست رفتن زود هنگام ایمپلنت در افراد دارای حجم بالای پلاک میکروبی در دهان بیشتر است.

تعداد امتيازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1014)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 117

  • درمان با آنتی بیوتیک در بیماران دریافت کننده ایمپلنت دندانی