X
17

درمان ضایعات استخوانی جهت جراحی ایمپلنت دندان

درمان ضایعات استخوانی جهت جراحی ایمپلنت دندان

دندان های نهفته می توانند یکی از مشکلات فراروی انجام ایمپلنت دندان در نواحی مختلف فکی باشند.برای ایمپلنت کردن در نواحی قدامی و میانی فک بالا و پایین شاید دندان نیش پر عوارض ترین دندان نهفته محسوب گردد که خارج کردن آن با روش های معمول جراحی احتمالا می تواند علاوه بر آسیب زدن به استخوان حمایت کننده دندان های مجاور،انجام ایمپلنت در ناحیه مورد نظر را نیز غیر ممکن سازد.از این نظر جراحی دندان های نهفته می تواند بر درمان ایمپلنت دندان تاثیر گذار باشد.به نظر می رسد در صورتی که جراحی GBRبه عنوان بخشی از جراحی دندان های نهفته ای که در مسیر ایمپلنت دندان قرار دارند در نظر گرفته شود،بسیاری از مشکلات ایجاد شده در زمینه بستر استخوانی مناسب جهت درمان های آتی بیماران با ایمپلنت حل خواهد شد. کاشت ایمپلنت دندان در ناحیه قدام فک پایین به علت وجود دندان نهفته نیش سمت راست امکان پذیر نیست خارج کردن دندان نهفته با روش های مرسوم جراحی دندان های نهفته می تواند موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ضخامت استخوان آلوئول ناحیه قدامی گردد که در آن صورت نیز کاشت ایمپلنت دندان امکان پذیر نخواهد بود.


بسته به کیفیت بستر استخوانی،ضایعه استخوانی باید با استخوان اتوژن یا مواد پیوندی زود یا دیر جذب شونده و یا ترکیبی از آنها درمان شود.جراحی ایمپلنت دندان بعد از خارج کردن دندان نهفته معمولا باید به صورت دو مرحله ای باشد اما بسته به شرایط،امکان کاشت ایمپلنت همزمان با خارج کردن دندان های نهفته نیز وجود دارد.

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (795)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 115

  • درمان ضایعات استخوانی جهت جراحی ایمپلنت دندان