X
16

ایمپلنت دندان فوری(Immediate Implantation)

ایمپلنت دندان فوری(Immediate  Implantation)

کاهش زمان درمان،ممانعت از تحلیل استخوان متعاقب کشیدن دندان،حفظ کانتور مناسب بافت نرم،کاهش احتمال آسیب به لندمارک های آناتومیک،افزایش bone-to-implant contactو کاهش حرارت تولید شده در زمان دریل کردن به عنوان مزایای ایمپلنت دندان فوری ذکر شده اند.فقدان بافت نرم،افزایش احتمال عفونت،خطر تحلیل بافت های نرم و سخت در بیوتیپ های بافتی نازک و فاصله ایجاد شده بین بدنه فیکسچر(پایه ایمپلنت دندان) و دیواره داخلی ساکت دندانی از معایب ایمپلنت دندان فوری  محسوب می شوند.در خصوص ایمپلنت فوری در ناحیه زیبایی اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.قبل از انجام ایمپلنت دندان فوری باید به توپوگرافی استخوان،حد کرونالی استخوان در نواحی دیواره های باکالی و لینگوالی ساکت دندانی توجه کافی نمود.شرایط و بیوتایپ لثه ای،مورفولوژی ریشه ها،وجود یا عدم وجود شرایط پاتولوژیک در ساکت دندانی و مجاورت های آن،خط لبخند بیمار و تقاضا و خواسته بیمار از دیگر مواردی هستند که باید بررسی شوند.


برای موفقیت ایمپلنت دندان فوری لازم است:

1-عفونت در ساکت دندانی وجود نداشته باشد.

2-دندان بدون تروما خارج شود و دیواره باکالی ساکت حتی المقدور حفظ گردد.

3-از دندان و طرح مناسب ایمپلنت مطابق با شرایط ساکت استفاده شود.

4-مقاومت اولیه ایمپلنت دندان در ساکت دندانی حاصل گردد.

5-ایمپلنت در موقعیت سه بعدی مناسب و با زاویه مطلوب قرار داده شود.

 

تعداد امتيازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1085)
گروه خبر: ایمپلنت دندان
کد خبر: 114

  • ایمپلنت دندان فوری(Immediate  Implantation)