X
04

عملکرد اکلوژن(جفت گیری فک)در رستوریشن های زیبایی

عملکرد اکلوژن(جفت گیری فک)در رستوریشن های زیبایی

با توجه به استقبال روز افزون بیماران به رستوریشن هایی که به منظور افزایش زیبایی دندان ها و بهبود ظاهر بیماران در تکلم و لبخند است و از طرفی تنوع مواد و متریال این نوع ترمیم ها که شامل انواع کامپوزیت ها و سرامیک ها هستند و استحکام متفاوتی دارند لزوم شناخت عوامل تاثیر گذار در دوام دراز مدت آنها ضروریست چرا که عوارض ناشی از شکست این نوع درمان ها اغلب سنگین و برای بیماران غیر قابل پذیرش است که از مهمترین آنها اکلوژن بیماران می باشد.

شناخت دقیق اکلوژن و مال اکلوژن بیمار قبل از شروع درمان و اصلاح آنها و همچنین آشنایی با عوامل پر ریسک اکلوژنی در درمان و نحوه مقابله با آنها ضروری است و همچنین طراحی و تعریف تماس های اکلوزالی با ترمیم های جدید موجب افزایش پروگنوز در این درمان ها می شود لازم به ذکر است که همیشه انجام درمان در بعضی ناهنجاری های اکلوژنی و مفصل گیجگاهی فکی مقدور نمی باشدو جزء کنتراندیکاسیون های درمان محسوب می شوند.هدف از این ارائه،آشنایی با انواع درمان های زیبایی با توجه به اکلوژن بیماران،درمان مال اکلوژن و ناراحتی های مفصل گیجگاهی فکی موجود قبل از درمان،استراتژی های درمان های زیبایی با توجه به شرایط اکلوزالی هر بیمار و شناخت کنترااندیکاسیون های درمان است.

تعداد امتيازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (477)
کد خبر: 107

  • عملکرد اکلوژن(جفت گیری فک)در رستوریشن های زیبایی